2015. február 13., péntek

Pénteki elmélkedés

Évközi 5. hét. Péntek
"Mindent jól cselekedett. "
Jézus a pogányok földjéről visszatérve hazájába, újabb csodával megnyitja egy süketnéma ember fülét és megoldja a nyelvét.
Maga a csodatétel több látnivalóval járt, mint általában az Úr gyógyításai.
Beledugta ujjait a süket fülbe, nyálával érintette a néma ajkat, s az addig semmit nem halló fül meghallja Jézus parancsát: "Effeta!" Azaz, "nyílj meg!"(34)
Aki figyelt már kisgyermekarcot, amint az édesanyja ismerős „bársonyos" hangját meghallva elmosolyodik, az érti a szűkszavú beszámolót, hogy mit láthattak azon a boldog arcon, aki életében először az Istenember gyönyörű, hallást teremtő hangját, szavát hallotta meg. A teremtő szót, amelyet, egymás után sokszor emleget a Biblia első oldala: Vajjómer Elochim…” (és szólt az Isten: legyen ... ). Legyen halló! És halló ett.
De megkapta a második nagy ajándékot is a meghallott és megértett isteni szóra azonnal, - helyesen - felnőtt módon tudott válaszolni. A kisgyermek gagyogásából lassan lesz értelmes beszéd, sokan évekig selypítenek.
Ez duplán csoda, mert megkapja érzékszervei helyes használatát is, nemcsak csak épségét.
Jó lenne, ha Isten ereje megadná sok süketen született embertársunknak a hallás örömét, hogy élvezzék a szellő suttogását, a madárcsicsergést, az emberi szóbársonyos melegét. No meg a helyes beszéddel a gondolkodás örömét is.
De legalább ennyire fontos lenne, ha az Isten igéjére süket emberek füle kinyílnék az igazság előtt, és elnémult nyelve bátran megvallaná az igazságot és a szeretetet.
Ámen

F. F.