2015. február 4., szerda

Miféle bölcsesség ez?

Miféle bölcsesség ez?
2015. 02. 04.

A názáretiek, az a sok ember, aki a zsinagógában meghallgatta - csodálkoznak Jézus tanításán, de csodálkozásuk kétségeket hordoz magában. Valami fontos szót kételkedésükben is kimondanak: "Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott?"
Márk evangéliumában egyedül itt kerül elő a bölcsesség szó. Jézus nemcsak egy fontos hírt kiált el a sokaságban, hanem az ószövetségi bölcsek módjára tanít is az Isten titkairól, saját emberi létünk nagy kérdéseiről.
Régi ismerősei, akik közt eddig feltűnés nélkül élt, akik semmi különleges tehetséget, isteni adományt nem fedeztek föl benne korábban, most azon tanakodnak: ki adta neki ezt a váratlan erőt, bátorságot, ki tette ilyen szavakésszé.
Nekünk, akik olvastuk Márk evangéliumának korábbi fejezeteit, van válaszunk erre a kérdésre. Hiszen keresztelkedésekor elhangzott fölötte az égi szózat: "Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem" (1,11).
A názáretiek azonban nem voltak Jézussal, amikor ez történt vele, s nem mernek hinni annak a sejtelemnek, amely pedig talán bennük is föllángol. Ugyan hogy lehetne, hogy egy ismerősüket ilyen különös módon megáldja az Isten?
Nem mondják, de tán eszükbe jut a másik magyarázat, amellyel majd Jézus csodáit utasítják el maguktól a farizeusok: hátha az ördög van e rendkívüli megnyilatkozások mögött.
Jézus csodálkozik a názáretiek hitetlenségén. Tőlünk azt várja, hogy higgyünk benne. Bölcsességében ismerjük fel Isten ajándékát. Tanítását fogadjuk a szívünkbe, hogy alakítson és hódítson meg egészen.
Ámen

J.I.