2015. február 6., péntek

Japán vértanúk

Februá6. 
Keresztelő Szent Péter, Miki Szent Pál és vértanú társai

Keresztelő Szent Péter 1542-ben Spanyolországban született. SzenFerenc Rendjébe lépve, miutápappá szenteltéktöbb éven át a Fülöp-szigeteken működött hithirdetőként1593-ban másik őferencetestvéréveJapánba küldtékSokakat Krisztus hitére térítettek, templomokat ékórházakat építettekA hat ferencesthárom jezsuita misszionáriust, tizenöt harmadik rendit és három ministránsgyereket a vérengző Taycosáma császár halálra ítélteBal fülüket levágták, arcukat vérrel bemázolták, s így vezették őket Meaciból Nagaszakiba, ahol a városokívül emelkedő "szent hegyen1597február 5-én keresztre feszítették és egyszerre döfték át őket.
Boldog vagyok, hogy tiszteletemet fejezhettem ki irántuk, monumentális emlékművük előtt, amely ott áll Nagaszaki főterén, azon atombomba becsapódosásának közelében, amelyet az amerikaiak dobtak Japán legkatolikusabb városára. Megsemmisítve a várost, benne közel 100 ezer katolikust.
A várost megmutató rendi testvérem túlélte az emberiség eme legszörnyűbb tettét. De Ázsia legnagyobb templomában éppen gyóntató nagybácsija nem. Gyónója és ő mindketten porrá égtek.
Nemcsak a ma ünnepelt vértanúk, de ők is méltók a mi tiszteletünkre.


Elsőpéntek lévén, Jézus Szent Szíve iránti tiszteletünket kifejezve, imádkozzuk az egyetemes könyörgéseket


F. F.