2016. szeptember 21., szerda

Szent Máté apostol

Szent Pálnak az Efezusiakhoz irt levelében ezt olvastuk: „Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává ismét másokat evangélistákká tett…”
Mennyire találó és igaz szavak a mai ünnepen, hisz ma szent Mátéban ezt a meghívást és a beteljesített apostoli küldetést ünnepeljük. Mennyire csodálatos Jézus pedagógiája, abban az élethelyzetben szólította meg Mátét, amelyben épp akkor volt: „…látott egy Máté nevű embert, aki a vámasztalnál ült. Így szólt hozzá: Kövess engem” Jézus látta Mátét, nagyon mélyre ható nézés lehetett ez, hogy ilyen hatással volt a vámosra. Biztosan nagyon meglepődött, egy nem várt találkozás volt ez. Azonban a meghívó nézés hatása alatt, „felállt és követte Jézust”
Sőt ünnepet rendezett és meghívta Jézust az asztalához. Máté Isten kegyelmi érintésére teljesen megváltozott, ott hagyta addigi bűnös életét, és Krisztus követésében újra kezdett.
A farizeusok ezt nem tudták megtenni, megcsontosodtak abban a gőgös beképzeltségben, hogy nekik nincs szűkségük változásra. Meg is dorgálta őket Jézus: „nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek….. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” Amikor meghívásra gondolunk, mi valami rendkívülit várunk valamit, ami teljesen egyértelmű és világos. Pedig íme, szent Máté meghívása szokásos életkörülményeiben történt. Így szólít meg bennünket is az Úr, talán nagyon váratlanul, vagy épp készületlenül a legszokásosabb élethelyzeteinkben.
Lehet, hogy a lelkiismeretünk szava által egy elhanyagolt jó megtételére ösztönöz.
A lényeg az, hogy Jézus gyakran megáll mellettünk is, ránk néz, és azt mondja: „jöjj, kövess engem.”
A mai napon legyen ösztönző számunkra szent Máté apostol példája és azok a szavak, amelyeket a szent leckében hallunk: „Testvéreim! Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben.”

Ámen