2016. október 29., szombat

Évközi 31. vasárnap

Évközi 31. vasárnap

Bevezetés
A mai evangéliumi szakaszban Zakeus történetét olvastatja fel a Liturgia. Zakeus szerette volna látni Jézust, ezért mindenre hajlandó volt. Hogy Jézust láthassa, kistermete miatt felmászik a fügefára. És törekvésének meg lett a jutalma. - Jézus észreveszi a legapróbb indulást is, és elébe megy az indulónak. - Minden vasárnap alkalmunk van erre az indulásra, alkalom arra, hogy Jézussal egy asztalhoz ülhessünk. - Hogy méltók lehessünk erre, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy bennünk oly gyenge a Veled való találkozás utáni vágy. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy a Veled való találkozásaink, nem késztetnek Zakeus tetteihez hasonló tettekre. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem követjük példádat és nem hívjuk a mai Zakeusokat. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Lukács evangélista sajátos jelenete ez a mai evangéliumi rész. Lukács ezzel azt hangsúlyozza, hogy Jézus nemcsak a testi betegségeket gyógyította meg, hanem meglátta az ember lelki betegségit is, vívódásait, magányosságát, és ezekre is orvosságot hozott.
A szöveg elég bizalmas, az ember belső világához tartozó részleteket tartalmaz. Honnan tudhatta ezt a mindennek utána járó Lukács? A Hagyomány szerint Lukács jó ismeretségben volt Máriával. Így olyan dolgokat is megtudott magától a családtól és kifejezetten Szűz Máriától, ami a másik két szinoptikus evangéliumban nem található meg. Gondoljunk csak Keresztelő Szent János, a Gyermek Jézus születésével kapcsolatos nagyon is családias részletekre.
Zakeus gazdag vámos volt, a vámosok főnöke. A rómaiak szolgája volt, és a zsidó nép ellensége. Hallhatott egyet, s mást Jézusról, de nem volt bátorsága a szemébe nézni. A vadfügefa lombjai közé bújt, hogy biztonságos távolságban megleshesse a Jerikóba bevonuló Jézust. Nem vette észre, hogy a rejtekhely ellenére Jézus is figyeli őt. Jézus lehívta őt a fügefáról. Láthatta tehát Jézust. S Jézus meghívatta magát ennek a bűnösnek bélyegezett ember házába.
Nagy volt Zakeus öröme. Nemcsak láthatta, hanem vendégül is láthatta Jézust. Zakeus örömmel fogadta házába Jézust. Egy asztalhoz ült vele, együtt étkeztek.
Zakeus olyan ebédet adott Jézusnak, amelyen ott voltak a munkatársai is, a bűnösöknek mondott vámosok is.
A zsidók megütköztek Jézus magatartásán, amikor a bűnös embernél, Zakeusnál szállt meg, s egy asztalhoz ült a vámosokkal.
Azt mondanom sem kell, hogy Jézus ezzel a tettével semmiképp sem helyeselte Zakeus cselekedeteit. Sőt, azok, akik Jézussal egy asztalnál ültek, azok mássá lettek!
A korabeli keleti ebédek órák hosszat tartó ebédek voltak, ahol beszélgetések, tanítások hangzanak el. Jézus részéről is elhangzik a híres tanítás: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.
És Jézus tanításának hatására megváltozik Zakeus is. Egy olyan fordulat következett be életében, amely egyszeriben összeszorítja, majd kitágítja a szívét, megfordítja az életét. Majd következik a jelenet későbbi mozzanata, amikor a tehetős vámos fölkel a családi asztaltól és jóvátevő vallomást tesz: "vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit megcsaltam valamivel, akkor négyannyit adok helyette". Döbbenetes ez az elhatározás. Zakeus felhagy korábbi bűnös foglalkozásával. Megtér. Mássá lesz. Jézus tanítványa lesz.
Jézus történetzáró mondata szerint: "Ma üdvösség költözött ebbe a házba.”
Zakeusnak üdvössége van. Gondolkozzunk el a jézusi szavakon.
Ma - ez világos határ a tegnap és a holnap között. Zakeus életének egy szakasza lezárult, és egy új kezdődött. Addig Jézus nélkül élt, mostantól Jézusnak, mint Úrnak. Zakeust mától kezdve már nem önmaga érdekli, hanem mások sorsa.
Lett - ez nemcsak arra utal, hogy addig nem volt, hanem arra is, hogy ez teljesen befejezett történés. Jézus mondta: „aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki küldött engem, annak örök élete van, átment a halálból az életbe."
Az üdvösség azt jelenti: együtt él Jézussal. Aki visszatalált a mennyei Atyához, annak van üdvössége. „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek." Addig nem voltak azok, de a Jézusban való hit által Isten gyermekeivé lettek.
Ennek a háznak - ez nem azt jelenti, hogy Zakeus egész háznépe is üdvözült. Az üdvösséget mindenkinek személyesen kell hittel elfogadnia. De az, hogy Zakeus új életet kapott Jézustól, családjához is közel hozta az Isten országát. Az újjászületett hívő túlmutat magán, mint afféle mágnesezett ember másokat is Jézushoz vonz.
Minden krisztushívő tudatában van annak, hogy ma is nagy számban élnek közöttünk Jézust nem ismerő Zakeusok, akik Jézus általunk közvetített tekintetére és szavára várnak.
De egyáltalán, hiszünk-e mi abban, hogy ők is megtérhetnek? A vasárnap történt gonosz tetteik megingathatják megtérésükben való reményünket. De a történtek ellenére is, bízunk abban, hogy Isten ma is meg akarja fordítani a bűnösök útját, s az emberekkel, akik eltávoztak tőle, egy asztalhoz akar ülni. Hiszünk abban, hogy ma is elérkezhet az üdvösség napja, a Krisztus nélkül élő mai Zakeusok számára is.
Merjük hinni! És merjünk ennek megvalósításáért meg is tenni mindent, ami tőlünk telik! "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett", elveszett honfitársainkat is.

Ámen