2016. október 31., hétfő

Romzsa Teodor

Egy diktátor és egy szent összecsapásából az előbbi kerül ki győztesen, mégis ez utóbbi nyeri meg a hadjáratot. Romzsa Tódor fiatalon vállalta a kárpátaljai püspökséget, ami egyet jelentett a Róma hitéhez való hűséggel és a vértanúsággal.
A vörös, ateista diktatúra egyenesen Moszkvából adta ki a parancsot a megölésére. Haramia módszerekkel támadták meg, de sebesülésének egy ideig ellent tudott állni erős szervezete. Egy titkosrendőr a munkácsi kórházban méreginjekcióval gyilkolta meg.
Hűséges volt magyarságához, görög-katolikus őseihez, a római pápához és hitéhez. Méltán tiszteljük a xx. század vértanú püspökeink sorában. Mindvégig követte Mesterének szavát, aki életét adta juhaiért.

Hívei és papjai számára máig világító fáklya.