2019. december 20., péntek

Annunciatio


Annunciatio

A mai evangélium szerint Isten küldötte Máriának jelenik meg. Az angyal most vele közli a hírt, az örömhírt, Isten üzenetét, hogy gyermeke fog születni. A helyszín Zakariás esetében a jeruzsálemi templom volt. Most viszont nem egy szent helyen vagyunk, hanem Mária názáreti otthonában.
Zakariáshoz hasonlóan ő is megdöbben az angyali jelenésen és a hallottakon, de nem kezd el kételkedni az üzenet igazságában. Csodálkozik és kérdez, de nem hitetlenkedik. Lassan, fokozatosan tárul fel előtte Isten terve, miszerint ő lesz a Megváltó édesanyja. Amikor pedig kérdéseire választ kapott és megismerte Isten vele kapcsolatos szándékát, akkor kimondja válaszát, kimondja beleegyezését: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Mária ekkor még nem érti, nem értheti, hogy a hamarosan bekövetkező csodás történésekben, Jézus megtestesülésében és születésében nem csupán az ő személyére irányul, hanem az egész emberiség felé kiárad Isten kegyelme, de beleegyezését az egész emberiség nevében adott válasznak minősíthetjük. A Megváltóra váró és az üdvösségre vágyó emberek megnyugtató sóhaja ez, amelyet Isten örömmel fogad.
Mária példája, mostani beleegyezése és későbbi élete jól mutatja, hogy akkor tudunk biztosan haladni a hit útján, ha nap mint nap kimondjuk igenünket Isten akaratára.
HIS