2019. december 3., kedd

Xavéri szent Ferenc


Xavéri szent Ferenc
1506-ban született Spanyolországban, Javier (Navarra) várában. Apja a királyi tanács elnöke volt. Kitűnő adottságokkal rendelkezett.
Párizsban tanult. Nagytudású tanárok keze alá került. Ő maga is  egyetemi tanár lett.
Megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal, akivel mély barátságba került, és lelki vezetését elfogadva társai közé lépett.
A barátságuk nyomán ő is a jezsuita rend egyik alapítója lett, 1534. augusztus 15-én megfogadta, hogy a Szentföldre zarándokol, majd onnan visszatérve minden erejét és tehetségét a pápa rendelkezésére bocsátja.
A zarándokút elején Velencében pappá szentelték 1537-ben, de a török-velencei háború miatt nem mehetett a Szentföldre. Bolognában, majd Rómában volt lelkipásztor, ekkor a szeretetszolgálatban dolgozott eredményesen. A lelkekért mindenre kész volt, tudott mindenkinek mindene lenni. Nagy buzgósága és kiváló szervező tehetsége sokat használt az induló rendnek.
A portugál király kérésére és Loyolai Szent Ignác döntése alapján hosszú fárasztó és veszélyes utazással Indiába utazott. Missziós tevékenységével óriási eredményeket ért el Indiában, Indonéziában, Japánban. Egész falvakat térített meg, a keresztelésbe sokszor belefájdult már a karja, torka berekedt a sok szertartásba és imatanításba.
Kínába is elindult, mert látta, hogy a japánok teljesen a kínaiak hatása alatt állnak. Sancian szigetén halt meg 1552-ben. Teste Goában nyugszik. A hatalmas templomban lévő szarkofágja előtt én is imádkozhattam.
A missziók védőszentje.
Ne feledjük példáját követni és a missziókat segíteni és a missziókért imádkozni.
Ámen