2019. december 18., szerda

Názáretben


NÁZÁRETBEN

Názáret kicsiny városka Galilea déli részén.
Názáret egyik kis lakóházában élt Mária.
Körülbelül öt hónappal az után, hogy Zakariással beszélt az Úr angyala, Gábriel Názáretbe ment és meglátogatta Máriát.
Az angyal részletesen elmondta neki, hogy Isten mire választotta ki őt: fia születik majd, akit Jézusnak kell elneveznie. Elmondta még, hogy az a fiú igen nagy ember lesz, a Magasságos Isten Fiának nevezik majd és az Isten neki adja majd Atyjának, Dávidnak a királyi székét. S uralmának soha nem lesz vége.
Mária megilletődötten, alázatosan hallgatta végig az angyal szavait.
Csak annyi ellenvetést tett, hogy ő férfit nem ismer, azaz nincs férje. Hogyan lehetséges ez? Akkor hangzott el a titokzatos jövendölés, amely szerint Isten különös teremtő munkájának lesz az eredménye, hogy neki fia születik: majd a Szentlélek árnyékolja be őt.
Mária mindebből csak annyit értett, hogy Isten nagy csodát tesz vele s annak a csodának a révén, amelyik őbenne megy végbe, az egész nép nyer majd szabadulást.
S hogy meggyőzze Máriát, Erzsébetről mondta el neki, hogy túlkoros Erzsébet is áldott állapotban van és fiat fog szülni. Istennél semmi sem lehetetlen.
Erre Mária így szólt: „Íme az Úr szolgálóleánya, történjék velem a Te akaratod szerint”
Bárcsak mi is, gyakrabban tudnánk igent mondani Isten akaratára.