2019. december 12., csütörtök

Az üdvösségtörténet egyik legnagyobb alakja


Máté Evangéliuma 11,11-15
Keresztelő Szent János az üdvösségtörténet egyik legnagyobb alakja, erről tesz tanúságot Jézus. Sorsa hasonlít azokhoz a prófétákhoz, akiket Istenbe vetett hitük miatt, és a rendíthetetlen erkölcsük miatt kivégeztek.
Ő zárja az ószövetségi próféták sorát, küldetése, hogy előkészítse az Úr érkezésének útját. Ő a bűnbánat keresztségét hirdette, ezáltal is Jézus fogadtatására hangolta az embereket.
Tanítványai meglepődtek Jézus követőinek magatartásán. Jézus tanítványai szakítanak a korabeli “iskolák” módszereivel. Ők vígadozva követik Jézust, hiszen velük a vőlegény, aki elveszett népét, mint elromlott aráját szerzi vissza Istennek.
A mennyek országát azok szerzik meg, akik az apostolokhoz hasonlóan szakítanak korábbi életükkel, és hallgatnak a jó pásztor intelmeire. Jézus radikális megtérést követel, nem elég a felszínes formalizmus, a törvények betű szerinti betartása, hanem a Lélek szerint kell élni. A Lélek elvezet az igazságra.
Keresztelő Szent János lélekkel eltelve hirdette Isten országát. Ő a legnagyobb a próféták közül, mégis a legkisebb a mennyek országában. Az ószövetségi igazakkal együtt várakoznia kellett Jézus feltámadására, mert csak akkor nyilt meg számára is a mennyország kapuja.
Kérjük az erősség Lelkét, hogy minket is az üdvösségre vezessen! Tanuljunk Keresztelő Szent Jánostól lelkesedést, bátorságot, hogy másoknak is jó példát mutathassunk. A megtérés mindenkinek szól. Éljünk a lehetőséggel, mert itt az alkalmas szent idő!
Ráduly István Zsolt, Gyergyószentmiklós