2015. augusztus 16., vasárnap

20. évközi vasárnap

20. évközi vasárnap

Bevezetés.
Az elmúlt vasárnapokon Jézusnak az élet kenyeréről szóló példabeszédéből hallottunk részleteket. A mai szentmisében is ennek a beszédnek a legkiemelkedőbb és legsajátosabb részét olvassuk fel. „Bizony, bizony mondom nektek. Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek” Nem kell különösebb képzelő erő, hogy Jézus e mondataiban észrevegyük az Eucharisztiára való utalást. Tegyük nyitottá lelkünket Jézus szavainak megértő befogadására.

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy mi nem tudjuk olyan egyszerű lélekkel elfogadni szavaidat, mint az apostolok. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Add, hogy ne feledjük e szavaidat: „ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az Ő vérét nem lesz élet bennetek.” Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Add, hogy élő hittel vegyük magunkhoz Szent Testedet és Véredet, hogy élet legyen bennünk és minél bőségesebben. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai evangéliumban érdekes beszélgetést, vitát hallottunk Jézus származásáról. A szereplők egyrészt Jézus, aki azt állítja magáról, hogy ő „az égből szállott kenyér”, másrészt a zsidók, akiket az evangélista nem nevesít meg közelebbről.
Feltételezhetjük, hogy írástudók és farizeusok lehettek a vitapartnerek, hiszen más alkalmakkor is ők szálltak vitába Jézussal, illetve ők voltak annyira járatosak a vallási kérdésekben, hogy arról magasabb szinten beszélni tudjanak. Mivel Jézus emberként áll előttük, ezért számukra elfogadhatatlan volt az a kijelentés, hogy Jézus az égből származik.
A vitát a csodálatos kenyérszaporítás és Jézus vízen járása előzte meg. Mindkét esemény megmagyarázhatatlan hit nélkül. Hogyan képes egy ember néhány halból és kenyérből sok ezer embert jóllakatni? És hogyan képes egy ember a víz felszínén járni úgy, hogy nem süllyed el? Mivel magyarázhatóak ezek a csodák?
Elfogadható magyarázat csak azok számára van, akik hisznek abban, hogy Jézus több mint ember, hisznek istenségében. Azok könnyebben elfogadják, hogy isteni hatalmával képes volt megszaporítani a kevés ennivalót. Azok viszont akik hitetlenkedve szemlélték ezt a két eseményt, azok most hitetlenkedve hallgatják, amit a saját származásáról állít. Ők továbbra is csak egy embert látnak Jézus személyében.
Szomorú jelenség, hogy azok számára, akik nem nyitják meg szívüket az igazság felé, Jézus akárhány jelet mutathat, akárhány csodát tehet, ők megmaradnak hitetlenségükben és nem képesek eljutni a hitre. Szomorú, hogy ez napjainkban is így van. Vannak emberek, akik számára semmilyen figyelmeztetés nem elég, semmit sem tekintenek isteni jelnek.
Ki igényli ma azt, hogy neki Istenről beszéljenek? Kinek van ma szüksége arra, hogy neki arról beszéljenek, hogy Jézus több volt, mint egy ember, aki olyan rendkívüli dolgokra volt képes, mint a kenyerek megszaporítása, vagy víz felszínén való járás?
Napjaink ateista színezetű tudománya is jól megvan Isten nélkül. A még nyitott kérdésekre is, a tudósok Isten nélkül akarnak tudományos magyarázatot találni.
Azért mindig voltak és ma is vannak tudósok, akik eljutnak ahhoz a pontig, ahol már megsejtik Isten jelenlétét, titkát, de talán ők vannak kisebbségben.
Napjaink művészete szintén jól megvan Isten nélkül. Évszázadokkal ezelőtt szinte minden művészeti alkotás hitből született, a hívő művész fejezte ki alkotásával Isten-hitét. Napjainkra ez erősen megcsappant.
A gazdasági élet irányítói szintén nem kérnek Istenből. Ezért is jutottunk a nagy gazdasági világválságba.
És a politikai vezetők? Nekik szükségük van Istenre? Dehogy! Az ő feladatuk az, hogy végre hajtsák a Háttérhatalom, a Mammont imádók akaratát.
Emlékezzünk csak vissza arra, hogy milyen heves tiltakozások voltak a miatt, hogy Isten és a kereszténység bekerüljön-e az Európai Unió préambulájába. És milyen tartós gyűlöletet váltott ki hazánk ellen az, hogy alkotmánya Isten nevével kezdődik.
És hová jutott mára a gyökerét megtagadó Európa? Oda, hogy teleszórja a népvándoroltató pénzvilág Európát; életerős, pénzzel és elektronikus eszközökkel jól felszerelt bevándorlókkal.
Tényleg, ki igényli manapság, hogy Istenről beszéljünk neki? Talán az a fiatal, aki egész nap a számítógép előtt ül és a közösségi oldalakon éli valójában nem létező életét?
Vagy talán az a fiatal, aki büszkén mutatja társainak, a csuklótól könyékig belépő-karszalagokkal borított karját? Kinek van szüksége arra, hogy Istenről beszéljenek neki?
És természetesen nem csak a beszédről van itt szó! Kinek van szüksége arra, hogy higgyen Istenben? Ki igényli, hogy segítsék az Istennel való személyes kapcsolat megteremtésében? Melyik felnőtt akarja, hogy aktívabbak legyünk a vallásunk gyakorlásában? Jaj! Ne! Nehogy megsértsük a közén települt és települő nem keresztény hitet gyakorlókat.
A mai evangélium kulcsszava az „örök élet”. Jézus ezt mondja: „Aki hisz bennem, annak örök élete van”. Az a tapasztalat, hogy aki keresi az emberi élet célját, s tartalmát, akiben él az örökélet utáni vágy, annak lehet beszélni Istenről.
Mindegy, hogy az illető gyermek, fiatal, felnőtt vagy idős, mindegy, hogy tudós vagy művész, mindegy, hogy tehetős vagy szegény, mindegy, hogy több diplomás vagy szerényebb képességű, ha valakiben él az örök élet vágya, annak lehet és érdemes beszélni Istenről, mert Istenben, s Egyszülöttében Jézus Krisztusban van a mi örök életünk.

Ámen
F.F.