2015. augusztus 2., vasárnap

Porciunkula 2015 (Világi Rend)

Porciunkula 2015 

Testvérek! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit az Úrjézus az Utolsó Vacsora Termében cselekedni parancsolt az ő emlékezetére.
És azért is, hogy méltóképpen történjék az örök fogadalom letétele ezen a szép Mária ünnepen.

Gyónom
Irgalmazzon nekünk


Amint már említettem, az örök fogadalom letétele a Szűzanya egyik legszebb ünnepén, Porciunkula ünnepén történik. Mindenki tudja, hogy a Porciunkula a Szűzanyának, Angyalos Boldogasszonynak szentelt kis templomocska, kápolna Assisiben.
A hagyomány szerint a Szentföldről hozott kis földre épült, ezért részecske, Porciunkula, a Szentföldből egy kis részecske a neve.
A bencés szerzetesek a földjeikre kis kápolnákat építettek, hogy munka közben legyen hová zsolozsmára összegyűlniük.
Porciunkula is ilyen kis templomocska volt Assisi közelében, amelyet a Szent különösképpen is megkedvelt. Szívesen tartózkodott és imádkozott itt. A bencésektől meg is kapta ajándékba ezt a kápolnát, amely élete végéig a legkedvesebb hely maradt, és számunkra is, őt követők számára.
Az volt a vágya, hogy pápa különleges kegyelmekkel lássa el ezt a templomot. Engedélyt kapott, hogy augusztus 2-án teljes búcsú nyerhető itt. Ez nagy kiváltságnak számított abban a korban, mert abban az időben csak az nyerhetett búcsút, aki a Szentföldre ment. Mára, a búcsúnyerés lehetőségét az Egyház más templomokra is kiterjesztette. A kis templom bejárata feletti íráson ez áll: „Ez az örök élet kapuja.”, a teljesbúcsú nyerési lehetősége miatt, számunkra is, kiemelten is az örökfogadalmát letevő Erika részére.
A fogadalomtétel kérdései között szerepel ez a mondat: „Akarod-e magadat az Egyháznak szorosabban elkötelezni;  akarsz-e tevékenyen hozzájárulni állandó újjáépítéséhez, az emberek között végzett küldetéséhez?”
Ferenc pápa július 9-én Santa Cruzban mondott tüzes beszédében hangoztatta: „Csak egy megváltozott gondolkodású világ tud a mai világ nyomorúságos helyzetén változtatni.
Emberséges alternatívákat kell építeni a kirekesztő globalizációval szemben. Az egyház nem maradhat távol ettől a folyamattól az evangélium hirdetése során – fogalmazott a Szentatya. Nem könnyű meghatározni a változás tartalmát. Nincs rá a pápának sem receptje. Jézusnak sem volt. De tanításával, példájával megmutatta az éhségből kivezető utat.
Ezt teszi Ferenc pápáml is az emberekhez intézett szavaival. Legfontosabbnak tartja, hogy a gazdaságot a népek szolgálatába állítsák. Az emberek és a természet, ne a pénz szolgálatába álljanak!
A föld és az emberi munka gyümölcseinek igazságos elosztásán munkálkodni nem puszta filantrópia, hanem erkölcsi kötelesség.
Kötelessége mindenkinek küzdeni az újra gyarmatosítás különböző formái ellen.
A korunk nagy gonoszságai elleni fellépés, koordinált összefogást igényel. – mondta a Szentatya.
Ferenc pápa így összegezte beszédét a képviselőihez intézett szavait Santa Cruzban: „Az emberiség jövője nem pusztán a nagy vezetők, a nagyhatalmak és elitcsoportok kezében nyugszik. Alapvetően a népeken és szervezési képességeiken múlik. Ők vezethetik alázattal és meggyőződéssel a változás folyamatát.”
Veletek vagyok – erősítette meg a pápa. Mondjuk együtt szívből: egyetlen család se maradjon fedél nélkül, földműves föld nélkül, dolgozó jogok nélkül, emberek szuverenitás nélkül, egyén méltóság nélkül, gyermek gyermekkor nélkül, fiatal jövő nélkül, idős méltóságteljes öregkor nélkül. Folytassátok a küzdelmet, és nagyon óvjátok a Földanyát.
Kedves Ferences Világi Rend Tagjai! Kedves Testvérek! Folytassuk a küzdelmet! Az idő sürget! Amíg időnk van, tegyük a jót! Együtt, a segítőkész jóakaratú emberekkel. Ezzel járulhatunk hozzá, a Ferences Világi Rend tagjai az Egyház emberek közötti küldetésének gyümölcsözőbbé tételéhez.

Ámen.
F.F.