2015. augusztus 12., szerda

Ketten vagy hárman

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek szerda

Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Máté 18,20)
Sokszor idézzük ezt a jézusi mondást. Napjaink Egyházában, kis településeken, szórványhelyzetben élő hívő közösségekben, bőségesen adódik is alkalom erre. Amikor csak kevesen, ketten, hárman gyűlnek össze, szoktuk mondani, de itt mégis Jézus közöttünk. Csalódott reménységeinkre gyógyírként használjuk, amikor látjuk, hogy buzdításaink ellenére is, csak kevesen jönnek el, gyűlnek össze egy-egy külön ájtatosságra.
Ne csak így értsük a jézusi szavakat. Hiszen Jézus az egymagában küzdő emberrel is együtt van. A nagy templomi sokasággal is. Ha ketten, (házastársak?), vagy hárman, (barátok, munkatársak) vannak együtt. Ott van-e köztük Krisztus? Sajnos, nem tudatosodik bennük. Mert nem valamiért való közös imádkozás céljából vannak együtt. És gondjaik között bizony sokszor feledkeznek el még Jézus követői is Jézus jelenlétéről. Tervezgetéseiket nélküled végzik, társalgásuknál - főként, ha távollévőkről folyik a szó - nem mindig veszik figyelembe, vajon szívesen hallgatja-e Jézus a beszélgetéseiket, a nem jelenlevők megszólását.
Az emberekkel való hétköznapi, alkalmi érintkezéseinkben jusson eszünkbe Jézus most hallott szava: ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagyunk közöttük. Olyanok legyenek a mi beszélgetésink, cselekvéseink, hogy tetszésére legyenek Jézus Krisztusnak.

Ámen
F.F.