2015. augusztus 28., péntek

Várakozás

Találkozás Istennel

Az apostoli egyházban még élénk volt az a hiedelem, hogy az Úr Jézus hamarosan eljön. Pedig Jézus többször hangsúlyozta: „Nem tudjátok, mely napon jön el a ti Uratok…„ „Az Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok!”
Annak ellenére, hogy Jézus el-jövetelének ideje bizonytalan, mégis sokan vannak olyanok, akik manapság is könnyen bocsátkoznak jóslatokba a világ végét, Jézus második eljövetelét illetőleg. Így a különböző szektákhoz tartozók. De bizonyos jelenésekben hívő primitív emberek is, és hihetetlen dolgok bekövetkezésének várására hangolják az egyszerű embereket.
A mai evangéliumi szakasz, egy példázat, halálunk utáni Istennel való találkozásunk metaforája. 
Nem többre és nem is kevesebbre vállalkozik, mint arra, hogy megvilágítsa az emberi élet irányát. Rámutat egy jövőbe nyíló, de az élet végéig bezárt ajtóra, amely mögött nem a semmi ásítozik, hanem életünk vőlegénye, az Isten vár reánk. Az élet tehát nem máról-holnapra való élés, nem céltalan küzdve küzdés, bolyongás az ismeretlen vizeken.
A jézusi példázat szerint életünknek határozott iránya van. Életünk várakozás, készülődés a nagy találkozásra.
Jézust az emberkereső szeretet hozta a földre. Azért költözött történelmünkbe, hogy a tér és idő parányi szobájában ne kelljen a bizonytalanság, a félelmek sötétjében üldögélnünk. Lámpást adott kezünkbe és megtöltötte a hit és remény olajával. Alapállásunkká tette az életjobbító várakozást, a virrasztást és az éberséget. Legyünk tehát éberek!
Ámen

F.F.