2015. augusztus 11., kedd

Assisi Szent Klára

Augusztus 11. Szent Klára

Klára virágvasárnap született a családi palotában, amely Assisi központjában, a San Rufinóról elnevezett székesegyház terének egyik oldalán állt. Gyermekkorát a városban dúló és városok közötti háborúskodás tette nehézzé.
Két húga volt, akiket Édesanyjuk jámbor életre nevelt, és mindarra megtanította őket, amire egy művelt, előkelő hölgynek szüksége lehetett. Latin műveltségéről későbbi írásai is tanúskodnak.
Nagy lelkesedéssel követte Assisi Szent Ferencet, aki erre az elkötelezett szerzetesi életre bátorította. Gyönyörű film, a Napfivér és Holdnővér őrzi emléküket.
Alapítója a Szegény Úrnők rendjének, ismertebb nevén, a klarissza nővéreknek, első kolostoruk a San Damiano templom mellett volt. Szigorú önmegtagadó életet élt, amit nővéreinek nem írt elő. 1244-től súlyos betegként, anyai szeretettel irányította nővéreit.
Rövidesen követte őt a szerzetesi életben Ágnes húga is.
A kolostor csendjében arra a felismerésre jutott, hogy a szerzetesek az egész titokzatos test minden tagjáért felelősek, életük összefügg az összes keresztény életével, és sokaknak segítségére vannak.
IV Ince pápa 1253-ban hagyta jóvá rendi szabályukat. Klára halála napján még kezébe vehette. E kolostorban helyezték örök nyugalomra.
1255. augusztus 15-én történt meg szentté avatása Anagniban.

Kövessük Szent Klára példáját és imádkozzunk azért, hogy ki ne haljon az a szellem, amely mindig kovászként hat e világ életében.
Ámen
F.F.