2015. augusztus 5., szerda

Kánaáni asszony

Kánaáni asszony

Jézus azzal, hogy kezdetben elutasítja az asszony kérését, elsősorban a tanítványainak adott leckét. A Mester a szavaival és a magatartásával éppen azt mutatta be, ahogyan a zsidó tanítványai gondolkodtak a többi nép fiairól. Az izraeliták a kiválasztottak, először vagy kizárólag nekik jár az üdvösség, a pogányok pedig ebek. Sajnos ez a gondolkodásmód a tanítványokat is jellemezte, nem csak a nép akkori vallási vezetőit. Mindenki politikai szabadítót, Messiást várt, aki a többi nép fölé emeli a nemzetet, és így lerázhatják magukról a római igát is. Ezzel szemben Jézus minden emberi nyomorúság mélyére tekint és a bűntől jött megszabadítani.
Miközben az asszony könyörög, e szép mondatával: „de a kiskutyáknak is jut abból, ami uruk asztaláról lehull, megalázkodik, „szegénnyé” válik, ez által be tudja fogadni az Isten kegyelmét, mert így már ő is a „fiak” közé tartozik és nem az „ebek” közé.
Jézus elutasító szavainak értelmét tehát így lehetne visszaadni: „Nem jó a szegény emberek kenyerét elvenni, és ezt a gazdag pogányoknak odavetni”. Az asszony könyörgésére Jézus azonnal fordít magatartásán, megdicséri az asszony válaszát és megjegyzi: „Asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint.”
Kevés embernek dicsérte meg Jézus a hitét. Csak a római százados hitén csodálkozott el ennyire, aki a szolgája gyógyulását kérte tőle. Hitetlenséget leginkább a saját népe, szülővárosa, a nép vezetői részéről tapasztalt, hitetlenkedést még az apostoloknál is.
Jézus minden kortársa üdvösségéért küzdött, még az életére törő főpapokért és írástudókért is, de talán a tanítványai megmentéséért küzdött legtöbbet. Péter apostolt sikerült megmentenie, Júdást nem, mert minden ember szabad döntésén múlik, hogy a bűneivel Krisztushoz fordul, vagy azokat tagadva elfordul tőle és közben önmagával is elhiteti, hogy ő valójában igaz.
Krisztus azért jött, hogy a bűnöst megmentse, a betegségekből meggyógyítson és a sátán uralmát lerontsa ezen a földön.
Tudunk-e mi ilyen kitartóan valamiért imádkozni és van-e ekkora hitünk, mint ennek a kánaáni asszonynak?
Ámen

F.F.