2018. augusztus 1., szerda

Ligouri Szent Alfonz


Ligouri szent Alfonz püspök és egyháztanító

1696-ban született nápolyi nemes családból. Az ügyvédi pályára lépett. Egy perrel kapcsolatban tévedésre jött rá, és ez meggyőzte a világi dolgok hiábavalóságáról.
A papi pályára lépett, hivatása lett a nép nagyarányú, rendszeres és korszerű lelki gondozása. A bűnösök és lanyha keresztények is tömegesen tértek meg hatására. A népmissziók szolgálatára társulatot szervezett. XIV. Benedek pápa - látva áldozatos működésüket - jóváhagyta, és Redemptorista szervezet néven terjedt el.
Később engedelmességből elfogadta a püspöki kinevezést. Egyház-megyéjében minden plébánián missziót tartott, megszüntette az egyházi visszaéléseket: sokat tett a papság életszentségének és képzettségének érdekében. 79 éves korában visszamehetett szerzetébe, és azt vezette, még ágyhoz kötötten is. 94 éves korában halt meg.
1839-ben szentté, 1871-ben egyháztanítóvá avatták. Írásai 60 kötetet tesznek ki Ma is népszerűek az Oltáriszentség és Szűz Mária dicsőítésére írt imái.
Méltán imádkozzuk a Zsoltáros szavával a szentmise Kezdőénekében:

Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a bölcsesség és értelem lelkével
töltötte be őt az Úr,
a dicsőség ruháját adta reá!