2018. augusztus 22., szerda

Szűz Mária királynő


Boldogságos Szűz Mária királynő
Augusztus 22-én Mária királynői méltóságát ünnepli az Egyház. Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa.
"Illő volt, hogy Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze a Szűzanyát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is. Illő volt, hogy itt a földön dicső legyen, hogy azután bejusson a mennyei teljes boldogságba. Illő volt, hogy miként itt a földön az erények legmagasabb fokára felemelte Őt a Szentlélek, ugyanúgy a legnagyobb mennyei dicsőségbe is bevigye." Így ír róla már a keresztény ókorban Szent Amadeus püspök.
A Szűzanya egy közülünk, de odaadottságában, Jézus édesanyjaként méltóságban felülmúl bennünket.
A keresztény világ kezdetektől fogva ünnepelte Mária királynői méltóságát. Az efezusi zsinaton az évszázados gyakorlatot szentesítettek dogmával 431-ben. Azóta Máriát mint Isten Anyját, Theotokoszt ünnepeljük.
Bibliára alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott. Az angyali üdvözletben véget nem érő királyi széket ígér az angyal (Lk 1,33). A Jelenések könyvének napba öltözött asszonya is csillagkoronával tűnik fel (Jel 12, 1).
Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa.
A mai ünnep ébressze fel bennünk a Szűz anya iránti tiszteletünket.
Ámen