2018. augusztus 17., péntek

Szent Beatrix szűz


Beatrix de Silva Ceutában született, Marokkóban, 1424-ben Gyermekkora óta különösen tisztelte a szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriát.
Fiatal korában udvarhölgynek II. János kasztíliai király udvarába került. A királyi udvart elhagyva Toledo felé indult. Útközben megjelent neki Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal, akik lelkileg erősítettek és tudtára adták, hogy egy új szerzetesrend alapítója lesz. Toledoban a ciszterci nővérek fogadták be; köztük élt mintegy 40 évig.
Akkor a Szent Szűz bíztatására rendet alapított, melyet a Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásáról nevezett el. Feladatuknak tekintették a Szeplőtelen Szűz tiszteletének a terjesztését.
Elhagyta a ciszterci monostort, s a királynő által felajánlott házba költözött 12 társnőjével. Itt kezdték meg szerzetesi életüket. Egy év múlva Beatrix érezte közeli halálát. Felkereste ferences gyóntatóját, áhítattal felvette az Egyház szentségeit. Majd beöltözött a rend ruhájába s letette a fogadalmakat. Így költözött át az örök hazába 66 éves korában.
Halála után 3 évvel VI. Sándor pápa 1511-ben a Szeplőtelen Fogantatás rendjét jóváhagyta. II. Gyula pápa újra jóváhagyta s a ferences rend obszerváns ága alá helyezte. A 20. század közepe táján spanyol és portugál nyelvterületen mintegy 3000 a nővérek száma.
Az alapító nővért XI. Piusz boldoggá, VI. Pál pedig 1976-ban szentté avatta.
Minthogy élete több vonatkozásban a Ferenc-rendhez kötődik és rendje is ferences rend, ezért méltán tiszteljük a ferences szentek között.
Az alapító anya ezeket tartja legfontosabbnak nővérei számára: Mindenkit szeressünk, igyekezzünk mindenkinek mindene lenni az ima, a munka, az áldozatok által.