2018. augusztus 24., péntek

Szent Bertalan


Szent Bertalan

Szent Bertalan apostol napjának evangéliuma arról számol be, hogy Fülöp lelkesen meséli Nátánáelnek, hogy „megtaláltuk a názáreti Jézust” és őt is hívja Jézushoz.
Miután Jézus azt mondja neki, hogy mielőtt Fülöp hívta volna, látta őt a fügefa alatt, Nátánáel elismeri, hogy Jézus az Isten Fia. A szövegből első pillantásra úgy tűnik, hogy erre a hitvallásra azért jutott el Nátánáel, mert Jézus megmondta, hogy pár perccel korábban éppen egy fügefa alatt üldögélt.
Valójában másról lehet szó. Valószínűleg az történt, hogy a találkozást megelőzően, esetleg napokkal korábban Jézus láthatta Nátánáelt másokkal együtt, amit éppen beszélgettek egy fügefa árnyékában, ahol a bölcsek és az írástudók naponta találkozni szoktak, hogy megbeszéljék az eseményeket. Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor más alapot kell találnunk a hitvallásnak, ami nem lehet más, mint a Jézussal való első személyes találkozás csodálatos élménye.
Az apostolok esetében láthatjuk, hogy az első találkozás mennyire meghatározó az életükben. János még évtizedekkel később is pontosan emlékszik még az órára is, amikor Jézussal először találkozott. Gondoljunk most vissza első találkozásunkra Jézussal!
H.I.S.