2019. március 22., péntek

A szőlőmunkások


A szőlőmunkások
A mai evangélium példabeszéde arról szól, hogy hová lehet eljutni a gyűlöletben, illetve a szeretetben. A szőlőmunkások magatartása azt példázza, hogy az ember a gyűlöletben képes elmenni a legvégsőkig, a gyilkosságig. A gazda pedig Istent jelképezi, aki kész elmenni a legvégsőkig, saját Fiának feláldozásáig, csakhogy megmutassa szeretetét, a szeretet végtelen nagyságát. A végsőkig elmenő emberi gonoszság és a végsőkig elmenő isteni szeretet áll itt szemben egymással.
Érdemes odafigyelnünk arra, hogy a gonoszság hátterében mennyire ésszerűtlen gondolkodás áll. A szőlőmunkások azt gondolják, hogy ha megölik az örököst, a gazda fiát, akkor övék lesz a szőlő. Miért kerülne ettől az ő tulajdonukba a szőlőbirtok? Hiszen a tulajdonos, a gazda még él. Az emberi gonoszság mögött számos esetben áll ilyen ésszerűtlen következtetés. A szőlőt megművelő munkások másik nagy tévedése, hogy nem számolnak gonosz cselekedetük következményével. Sorra bántalmazzák a gazda követeit, egyre súlyosabb bűnöket követnek el, miközben egyáltalán nem gondolnak arra, hogy gonosz cselekedeteiknek következménye lesz. És harmadikként meg kell még említenünk azt is, hogy a gonosz munkások nem tanulnak semmiből, nem hallgatnak senkire. Ragaszkodnak téves gondolkodásukhoz és emiatt nem képesek megállni a bűn mélybe taszító útján.
A másik oldalon, a gazda magatartásában is észrevehetünk olyan elemeket, amelyek ellentmondanak emberi elképzeléseinknek, de itt egészen másról van szó, mint a gonoszság esetében. A gazda ugyanis a kezdetektől fogva látja a munkások gonosz cselekedeteit, mégsem bünteti meg őket azonnal, hanem újabb lehetőségeket ad nekik. Isten nagylelkűségére utal az a magatartás, aki újra és újra lehetőséget ad nekünk, hogy belássuk bűneinket.
Az isteni szeretet legnagyobb jele az, amikor Jézus feláldozza magát, vállalja értünk a szenvedést és a halált. Az emberi gonoszság pedig éppen ezen a ponton éri el csúcspontját. Ha Jézus megváltó halála nem térít észhez minket, akkor semmi másból nem fogunk tanulni. A végsőkig elmenő isteni szeretet megtapasztalása térítsen le minket a bűn útjáról és indítson bennünket az igaz élet útján!
H.I.S.