2019. március 27., szerda

Ég és Föld


Ég és föld
Jézus nem szüntette meg a Törvényt, azonban megtöltötte élettel. Szent Pál erősen hangsúlyozta, hogy a Törvény önmagában nem tud üdvözíteni. A szeretet parancsolatára összpontosítva nyeri el az értelmét a Törvény, és ennél a pontnál Máté és Szent Pál felfogása találkoznak egymással. Jézus saját életével tette teljessé a Törvényt. Követői számára az egész Ószövetségnek van értelme, folyamatosan tanulmányozni, imádkozni és tanítani kellene abban a mozgalomban, amit elindított. A törvény előírásai még kötelezték Jézus közvetlen tanítványait.
Az ióta betű a héber ábécé legkisebb betűje, és azokra a zsidóságból megtért keresztényekre vonatkozik, akik keményen vitatkoztak a hellenizálódó keresztényekkel. A Törvény legkisebb előírása is fontos, de nem zárja ki a lazább erkölcsűeket sem a mennyek országából. Ezeket nevezte Jézus kisebbeknek. Aki megtartja és tanítja, az viszont nagy lesz, mert mentes volt minden képmutatástól.
A törvény csak akkor segít rajtam, ha jogosultságát nem teherként élem meg. Isten nem egy plusz terhet akart az emberek vállára helyezni, amikor Törvényt adott. Ezáltal akarta szabályozni az emberi együttélést, és biztosítani az emberi méltóságot. A törvény viszont csak akkor tölti be helyesen a szerepét, ha nincs az ember kárára.
Jézus tanításában összefoglalta a Törvényt és a prófétákat. Mindkettő általa nyer értelmet. Mi Jézus törvényét kaptuk meg, amely a szeretet, a béke és az igazság törvénye. Ő a mi igazságos törvényhozónk, ítéletei mind igazságosak és jóságosak.