2018. november 17., szombat

Évközi 33. vasárnap. 2018


Bevezető
A mai evangéliumi szakaszban hallani fogjuk az Úr Jézus világ végéről szóló eme szavait: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” E szavakban egyrészt figyelmeztetés, másrészt ígéret van. Arra figyelmeztet, hogy egyszer mindenki számára eljön a végítélet, és arra fel kell készülnünk. De ugyanakkor ígéretet kapunk arra, hogy a tanítását őrző, s hirdető Egyháza minden válságos időt át fog élni, és szavai fennmaradnak a világ végéig.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Az egyházi év végén felolvasott olvasmányok mennyire találnak visszhangra lelkünkben? Uram irgalmazz!
Félelmet, vagy hitünk erősítését váltják ki bennünk? Krisztus kegyelmezz!
Add Urunk, hogy bármit cselekszünk, tekintsük mindig a célt! Uram irgalmazz!

Evangélium után.
Amikor ez az evangélium íródott, az első keresztények úgy hitték, hogy Jézus hamarosan eljön majd, hogy ebben a gonosz világban rendet teremtsen. Az első keresztényeket erősen érdekelte, hogy mikor fog ez megtörténni? Lesz-e Jézus eljövetelének valamilyen előjele? Ők ugyanis nagyon fel akartak készülni arra, hogy amikor elérkezik ez az óra, ne találja őket bűnökben. Az evangélium elbeszélésében Jézus kijelenti: azt a napot és azt az órát senki nem ismeri, még maga Jézus sem.
Ami az előjeleket, a jövendölés kozmikus vonatkozásait illeti, jól tükrözi az evangélista korának világszemléletét. Primitív, ma már messze túlhaladott. De nem kell szégyellnünk, miként nem kell szégyellnünk gyermekkori gondolkodásunkat, s világszemléletünket sem.
Amit mondani akar, az igaz. És ezt Jézus tömören így fogalmazza meg: „Ég és föld elmúlnak”.
Ezt a tényt az evangélista nem a mai, modern csillagászat fogalmaival közli, hanem az akkori természetszemlélet fogalmaival. Az akkori ember számára ez ugyanolyan érthető és érdekes volt, mint a mai embere számára a minden tudás egyetemén tartott előadás a kozmoszról.
Napunk nemcsak elsötétedik, hanem majd el is tűnik. A folytonos energiatermelés és ennek kisugárzása következtében, jelentős csillagváltozásokon átmenve, egykor befejezi majd életét, és óriási robbanással szétszórja anyagát a világűrbe. Más csillagok, napok, naprendszerek ezt már megtették, ismét mások ezután fogják megtenni. Kialszanak, elsötétednek, lehullnak az égboltról.
A szentbeszédemnek nem feladata a csillagászat népszerűsítése. De amennyire igaz, már pedig megcáfolhatatlanul igaz, hogy kozmoszunk, világmindenségünk egykor, 15 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, ugyanúgy igaz, hogy egykor véget ér majd jelenlegi tágulási folyamata. Amint volt kezdete, ugyanúgy lesz vége is majd. Hogy mikor? „Azt a napot és órát, azonban senki sem ismeri, még maga Jézus sem!
Elmúlik egyszer e világ!
De, ami számomra a legfontosabb, halálomkor, rám vonatkoztatva, már jóval előbb. Ahogy a költőnk mondja: „Elhull a virág, -S eliramlik az élet!
A hívő ember nem folytathat struccpolitikát. Nem feledkezhet meg a végről. Hiába is próbálkoznánk ezzel. Hiszen úton-útfélen figyelmeztetnek rá az elmúlás, a halál jelzőtáblái. Tegnap még beszélgettünk vele, ma reggelre már halott.
Igaz a lét öröme, az élet tengernyi szépsége olykor kimossa tudatunkból a gyászos vég gondolatát. Így van ez rendjén. Nem járhatunk mindig gyászruhában, nem hallgathatunk mindig temetési éneket, sem requiemet.
Ám igen üdvös olykor szembenézni halálunkkal. Vajon miért? Mert a keresztény ember számára a halál, találkozás azzal a Krisztussal, akivel legalább egyszer – a végítélet napján – mindenkinek, még a nem hívőnek is találkoznia kell. És nem mindegy, hogy milyen lesz e találkozás.
A ma embere értetlenül áll a végítélet ténye előtt. Számára idegen az első keresztények erőteljes reménysége az Úr közeli eljövetelében, és az Úr Jézus arra vonatkozó ígérete, hogy vissza fog majd jönni ebbe a világba, hogy rendet teremtsen a világon, és ítéletet mondjon fölötte.
Ha azonban jobban megvizsgáljuk ezt a tényt, és nézzük a mi életünket, a mi világunkat, akkor megállapíthatjuk, hogy miként az első keresztények, úgy minden kor keresztényei, így mi is hasonló világban élünk.
Alapjában véve mi is arra vágyakozunk, mint az első keresztények: hogy jöjjön valaki, aki rendet teremt a világban. Miután pedig sem a technikai eredmények, sem a forradalmak nem tudtak ezen a területen igazán előrelépést biztosítani, lassan, de egyre világosabban felismerjük, hogy a világ csak akkor lesz jobb, ha az emberek lesznek jobbak. Az embert pedig, önmaga nem tudja jobbá tenni. Ehhez többre, az embert jobbátevő igékre van szükség. Ehhez azokra az örökéletet adó igékre van szükség, amelyek soha el nem múlnak. ”Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak”, hallottuk az evangéliumban.
A földi életből soha sem fog hiányozni a gonoszság, az emberi rosszakarat, kapzsiság, hatalmaskodás.
Isten igazságossága és szentsége azonban megköveteli, hogy ne csak az egyén élete fölött mondjon ítéletet, hanem az egész történelem fölött, az összemberiség nagy nyilvánossága előtt, amint ígérete szerint teszi azt majd a végítélet alkalmával.
Ez ad erőt a hívő keresztényeknek nemes küzdelmükhöz, amikor látják a gonosz hivalkodását e világban. A történelem zárszavát az Úr Isten mondja ki, és mindenkinek megadja jutalmát aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.
Amen.