2018. november 21., szerda

Szűz Mária bemutatása


Szűz Mária bemutatása

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Jeruzsálemben, a templomhoz közel épült Mária templom felszentelésének évfordulója a mai nap. A keleti egyházzal együtt ünnepeljük Mária felajánlását, és szeretnénk mi is Istennek ajánlani újra életünket, mindennapjainkat.
Testvéreim! Mi nem kaphatunk akkora kegyelmet, mint amekkorát a Szent Szűz kapott. Ezért fokozottabb a bűn hatalma rajtunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy bűnbánatunk a kegyelemre alkalmassá tegyen minket.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki Szűz Máriától emberré lettél: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Édesanyádnak eleve részt adtál megváltói munkádban: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Édesanyádat mindnyájunk égi Édesanyjává rendelted: Uram, irgalmazz!

Boldogságos Szűz bemutatásának ünnepe, a nem sugalmazott Jakab-féle Proto-evangélium alapján valószínűleg a jeruzsálemi Mária templom felszentelésének évfordulója (543). A VIII. században keleten, a XII. században nyugaton is mindenütt elterjedt. Magyarországon már III. Béla király (+1196) idejében ünnepelték.
Tartalmában az ünnep az ősrégi hagyományt hirdeti: Joachim és Anna házasságából hosszú ideig nem született gyermek. Anna asszony fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét az Úrnak fogja szentelni.
Damaszkuszi Szent János írja: "Ezért a kegyelem (ezt jelenti Anna neve) Úrnőt szült (Mária annyit jelent, mint úrnő)". Három éves koráig a szülői házban nevelkedett, majd elvitték a jeruzsálemi templomba, és ott nevelkedett a templom szolgálatára szentelt hajadonokkal. Itt a Szentlélek irányításával nemcsak szüzességét őrizte, hanem a kegyelem is napról napra nőtt benne. Ragyogó tisztasága és kegyelemmel teljessége lett az alap arra, hogy általa szülessék a Megváltó a világra.
Ámen