2019. szeptember 2., hétfő

A tanév kezdete


Tanév kezdete
„Jöjj, Szentlélek Úristen!” – hangzik fel a kérés, a harmadik isteni személy szólítása, az isteni áldás és segítség utáni vágy a napokban a tanévnyitók, az új iskolaév megkezdése alkalmából. Mint ahogy egy vitorlás hajónak is megfelelő erősségű szélre van szüksége, s nem elegendő bármilyen jó hajó és nagy szakértelem a kormány és a vitorla kezelésében, úgy a mi emberi igyekezetünk és munkálkodásunk, az emberi eszközök mellett is szükséges egy mozgató erő, a segítő szél: a Szentlélek szele.
Jöjj, Szentlélek Úristen! Segítsd minden tanuló, diák, egyetemi hallgató tanulását, hogy az elsajátított ismereteket bölcsen alkalmazzák életükben, saját boldogulásukra és mások megsegítésére!
Jöjj, Szentlélek Úristen! Segítsd a pedagógusok, hitoktatók és nevelők, a szülők és nagyszülők munkáját és jó együttműködését, hogy „a hajók jó irányba haladjanak”, vagyis a maguk és a rájuk bízottak élete a helyes értékek, a kifogásolhatatlan erkölcs, az igazán fontos célok, s a legfőbb cél: az Isten felé haladjon!