2019. szeptember 6., péntek

Kassai Vértanúk


Kassai Vértanúk
Ma a Kassai vértanúkat ünnepeljük.
A kassai vértanúk; két jezsuita pap és egy volt jezsuita diák, esztergomi kanonok, Pázmány Péter közeli ismerősének közös elnevezése:
Kassai szent vértanúk
Pongrácz István
Grodecz Menyhért
Kőrösi Márk
Katolikusok és a megreformált hit hívei közt dúló véres hitviták árnyékában Magyarországon is, a vallásháborúk idején, több véres esemény történt.
A Kassát elfoglaló Rákóczi György kálvinista hajdúi szörnyű módon bántak el a három jezsuita pappal, Pongrácz Istvánnal, Grodecz Menyhérttel és Kőrösi Márkkal bántak el.
A papokat két napig éheztették, majd megpróbálták rávenni őket, tér-jenek át a kálvinista hitre. Nem jártak sikerrel. Kőrösit és Grodeczet lefejez-ték és egy szennygödörbe dobták. Pongrácz Istvánról azt hitték, már belehalt a kínzásokba, így őt nem végezték ki, csak bedobták társai holtteste mellé. De nem halt meg. Egy napig kínlódott, nyöszörgött, mire kilehelte a lelkét.
Mindhárman 1619. szeptember 7-én szenvedtek vértanúhalált Kassán, mert nem tagadták meg katolikus hitüket, és mert nem fogadták el Kálvin János hitújításait (reformáció).
A Kassai vértanúk a magyarországi jezsuita rendtartomány védőszentjei.
A Kassai vértanúknak emléket állítottak Sopronban a Szent György Dómtemplomban.
Emléket állítottak továbbá az esztergomi Bazilikában is az ő tiszteletükre.
X. Pius pápa csak 1905-ben engedélyezte a kassai vértanúk nyilvános tiszteletét, szentté pedig II. János Pál pápa avatta őket 1995-ben.
Az mai üldözött keresztények számára kérjük égi segítségüket.