2019. szeptember 10., kedd

Apostolok kiválasztása


Lukács 6,12-19 (kedd)

Az apostolok kiválasztása előtt Jézus félrevonult imádkozni. Az ószövetségi Mózes alakja jut eszünkbe, aki a Sínai hegyen 40 napot töltött imádságban. Az imádságnak tanácsadói szerepe is lehetett, hiszen Jézus komoly döntés előtt állt: kiket válasszon ki apostoloknak?
Elsősorban azokat a tanítványokat választotta, ki akik jobban a rendelkezésére álltak. A jelöltek új nevet kapnak, illetve apostolok lesznek. A hajnal időszaknak a megjelölése, az Egyház kezdetére való utalás. Mózes egyedül ment fel a hegyre, Jézus tanítványaival van körülvéve. Izrael új közösségének a megjelenését jelöli. Nem véletlen a tizenkettes szám se, hiszen Izrael összes törzsére emlékeztet, a meghívás teljességét tükrözi.
Ebből a közösségből emelkedik ki Péter, akinek sajátos címe van: szikla. A közösség így már különböző elemekből áll: a tömeg, az apostolok, a tanítványok és Simon Péter. Az apostolok kiválasztása fontos esemény volt az Egyház életében. Jézus az apostolok segítségével akarta kinyilvánítani az embereknek Isten országának titkait. A tizenkét apostol úgy jelenik meg, mint az Egyház tizenkét oszlopa. Emberileg ők is gyengék voltak, de az isteni kegyelem segítségével felülemelkedtek gyengeségeiken.
A keresztségben mindannyian új nevet kaptunk. Az új név az új hivatást jelzi. Mindannyian meg vagyunk híva Isten országának az építésére és terjesztésére. Az isteni meghívás mindenkire vonatkozik, de nem mindenki tudja teljesíteni a küldetését. Jézussal minden lehetséges. Kérjük naponta az isteni kegyelmet, amely segíthet bennünket keresztény küldetésünk teljesítésében