2019. szeptember 4., szerda

Más városoknak


Más városoknak
Názáreti sikertelensége után Jézus Kafarnaumba megy. Kafarnaumban az emberek sokkal nyitottabbak az evangélium befogadására, mint Názáretben. Ahogyan Jeruzsálemben Mária háza, ugyanúgy Kafarnaumban Simon anyósának a háza volt a közösség gyülekező helye. Itt még kedvenc apostolai nélkül megy a házhoz, Péter pedig társai kérését közvetíti.
A magas láz nemcsak fizikai, de lelki betegségre is utal. A rendezetlen vágyak, vagy a szenvedélyek szinonimája. Minden közösségben léteznek ilyen magas lázú emberek. Törekvéseik mögött hatalomvágy és érvényesülési vágy húzódik meg. Valamilyen módon ki akarnak tűni a közösség többi tagjai közül. Ezt a fajta törekvést tekinti az evangélista lázas betegségnek. Jézus valószínű a közbenjárok figyelmeztetésének köszönhetően vette észre ezt a betegséget. Azt az elgondolást szavatolja, hogy a nehézségekkel küzdő embertársainkkal szemben nem maradhatunk közömbösek.
Jézus szavára ez a betegség is megszűnik. Ugyanazokkal a kifejezésekkel találkozunk, mint az ördögűzésnél. Jézus ráparancsol a lázra.
Közösségi életünket gyakran veszélyezteti a hatalom-, bír-, és dicsőségvágy. Jézus ezeket az érzelmeket gondosan orvosolja. Ezek mindig kísértést jelentenek úgy egyéni, mint közösségi életünkben is. Jézus szolgálatra hív meg mindenkit. Az Őt követőknek, ezért idegen minden ilyen nagyságra törekvés. A helyes út a jézusi út, amelyben a szolgálat jelenti az igazi nagyságot.
Szolgálni akarok a közösségben, vagy mindenki felett uralkodni akarok? Milyen rendezetlen láz lakozik a lelkemben? Tudatosítom-e magamban, hogy minden ilyen vágyakozás egyben bálványimádás is?