2015. július 18., szombat

16. évközi vasárnap

16. évközi vasárnap.

Bevezetés
A múlt vasárnap arról írt Szent Márk evangélista, hogy Krisztus missziós útra küldte apostolait. A mai evangéliumban már a "tizenkettő" visszatéréséről. Az apostolok fáradtak voltak, amikor visszatértek missziós útjukról. Prédikáltak ugyanis és betegeket gyógyítottak. Sokan jöttek hozzájuk, hogy velük beszélgessenek, tanácsot és vigasztalást kapjanak.
A Mester pihenőre, kikapcsolódásra hívja tanítványait: „Jöjjetek és pihenjetek egy kissé.” A pihenés éppúgy hozzátartozik az emberi élethez, mint a munka. A mi életünkhöz is?

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem szenteljük meg mindig az Úr napját. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem tudatosítjuk magunkban, hogy nem Érted, hanem értünk, emberekért van a vasárnap. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem biztosítunk kellő időt szervezetünk regenerálódásához. Uram Irgalmazz!

Evangélium után
Az elmúlt vasárnapi Evangéliumban az Úr Jézus elküldte tanítványait kettesével tanító körútra.
A mai Evangélium arról számol be, hogy a tanítványok visszaérkezve elmondják tapasztalataikat. Az evangélista nem részletezi ezeket a tapasztalatokat, élményeket, csupán azt szemlélteti, hogy egyre több ember gyülekezik az Úr Jézus köré.
Röviden: a tanítványok missziós útja sikeres volt. Oly annyira sikeres, hogy az apostoloknak még evésre is alig marad idejük. Ebben a helyzetben szólítja fel Jézus a tanítványokat, hogy vele együtt vonuljanak vissza egy csendes, nyugodt helyre, ahol maguk között lehetnek, beszélgethetnek, s pihenhetnek.
A pihenés létszükséglet. Pihenés nélkül tönkremegy az ember és hiábavaló minden verejtékes munka. A szív összeszorul, meg-feszül, kienged és elernyed. Tüdőnk kitágul és összehúzódik. Elalszunk és felébredünk. Minden tevékenységünkben szükséges a pihenés. Sokszor még a jóban is szünetet kell tartanunk. Kell az üdülés! Kell a regenerálódás! Így a természet és így az evangélium! Mindkettő azt hirdeti, hogy szükségünk van a kikapcsolódásra, szükség van a pihenésre.
Ma nem győzzük a munkát Mindig többet és többet akarunk magunknak. Nem is gondolunk arra, hogy olykor-olykor pihenjünk, és főleg arra, hogy pihenésünkben legyen jelen Jézus is. Elfelejtjük a nekünk is szóló jézusi szavakat: Jertek velem és pihenjünk együtt egy kicsit.
Úgy gondoljuk, hogy nekünk éjjel-nappal dolgoznunk kell. Hétköznap és vasárnap is! Pénz kell, még pedig minél több. Mert pénz nélkül nem tudunk élni! Szombaton és vasárnap még otthon is. Kirándulásunk is csak rohanás! A szabadidő felhasználásában meg versenyben állunk ismerőseinkkel. Ki tud jobb helyen, s rangot adó helyen üdülni?
Jézussal pihenni? Erre nem is gondolunk, ezt nem is tervezzük be. Erre nincs időnk!
Amikor így gondolkodunk és cselekszünk, észre sem vesszük, hogy életünk húrját pattanásig feszítjük. Nem vesszük észre, hogy a nagy rohanásban elfelejtünk élni, tönkremegy az egészségünk, a családi élet és minden. Talán már pénzünk is van elég, de mégsem vagyunk boldogok. Több kell!
Elfelejtjük a természet rendjét, elfelejtünk Isten akarata szerint élni. Megfeledkeztünk a templom csendjéről, Istennek regeneráló erejéről. Nem fogadjuk el Jézus hívását: „jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és én, felüdítelek benneteket.” Csodálkozunk azon, hogy minden iparkodásunk ellenére sem tökéletes az üdülésünk.
Szükségünk van a hetedik munkaszüneti, pihenő napra. Ne engedjük tönkretenni vasárnapjainkat és ünnepeinket, mert rámegy egészségünk, családi életünk, s biológiailag gyengül nemzetünk. Robotokká válunk.
Kihal belőlünk minden szeretet. Még a családtagok iránti is. Meglazulnak, szétesnek a családok. Apátlanok, s anyátlanok lesznek a gyermekek. Sokan úgy gondolják, hogy Istenért van a vasárnap. Nem! Hanem az emberért! A Szentírás első lapjain olvassuk, hogy pihenő napként adta az Úristen a hetedik napot az embernek.
Aki elgondolkodik Jézus mai evangéliumi szakaszban hallott szavain, és Jézussal vonul el egy csendes helyre, az felüdül.
Benne vagyunk a nyár kellős közepén. Ez a testi és lelki pihenés ideje is. Kötelességünk tehát nemcsak a testi pihenésről, hanem a lelki pihenésről is gondoskodnunk. A fáradt idegek nehezebben regenerálódnak, mint a fáradt izmok. Szinte közhely, hogy a testmozgás: kirándulás, séták, sport; valamint a kul-túra különböző ágai: egy nyári hangverseny, tárlatok, kiállítások, nemcsak szórakoztató szerepet töltenek be, de szolgálják a lelki egészségünket is, lelki gazdagodásunkat is.
Viszont még az üdülőhelyeken is mily hangos világ veszi körül bennünket. Mindenféle harsogó zene, üres propaganda, a televíziók és rádiók műsoraiból.
Sokszor észre sem vesszük, milyen jótékony hatással van ránk a templom csendje, s nyugalma, ahol könnyen visszatalálunk önmagunkhoz, s az igazán tartalmas emberi és krisztusi élethez.
Nyaralásból visszatérő hívők nem egyszer mesélik örömmel, hogy milyen élményt jelentett nekik egy üdülőhelyi templomban hallgatott szentmise, hogy a vallási és lelki élmény is hozzájárult a lelki pihenésükhöz.
Templomainkat elárasztó turisták ellenére is minden templomban van egy csendes hely, a tabernákulum, ahová nemcsak apostolait hívta, hanem bennünket is, mai fáradt követőit is hív Jézus e szavakkal: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtak vagytok, és én, felüdítelek benneteket”.
Jöjjünk hát hozzá! És Viennay Szent Jánossal mondjuk: „Én nézem Őt, és Ő néz engem. És ez nekem elég.”

Ámen.
F.F.