2015. július 28., kedd

A jó mag és a konkoly

A szántóföld.
A jó mag és a konkoly

Miután az Úr Jézus a sokaságot elbocsátotta, hazament. Ott a tanítványok kérték Őt, hogy magyarázza meg nekik a szántóföld konkolyáról szóló példázatot.
Figyeljünk az Úr Jézus magyarázatra!
Az, aki a jó magot veti, az Emberfia, az Úr Jézus. A szántóföld a világ. Az Úr Jézus, a nagy Magvető, ebben a világban vet.
A jó mag a mennyek országának a fiai. Azok, akik az Úr Jézust elfogadják és hisznek benne. Ők a gabona, ők az „igazak”, akik a hit és megtérés jó gyümölcseit termik.
A konkoly a Sátán fiai. Őket azért veti az ördög ebben a világba, hogy ott kárt okozzanak. Ők a „nem igazak”. Megvetik az Úr Jézust, és nem hisznek benne. Megpróbálnak másokat is hitetlenné tenni. Szörnyű végük lesz mindazoknak, akik gonoszt cselekszenek.
Az aratás a világ vége, az ítélet. Amíg a világ fennáll, mindig lesz konkoly a búza között. De ha eljön a világ vége, szörnyű végük lesz.
A világ végén az aratók a hívőket is összegyűjtik és Krisztus közvetlen közelébe viszik. Ott ők, az Ő gabonája, örökre vele lehetnek! Akkor majd ők fénylenek Atyjuk országában, mint a nap.
Nem kétséges, hogy mi hívők melyik csoportba tartozunk. Cselekedjünk is mindig ennek megfelelően, hogy mindörökre Vele lehessünk.

Ámen
F.F.