2015. július 14., kedd

Bűnbánat

Bűnbánat

Tirusz és Szidon, s három város, Korozain, Betszaida és Kafarnaum azt minden bizonnyal örömmel vették, hogy Jézus náluk tette a legtöbb csodát, hogy meggyógyította betegeiket, de azt már nem hallgatták szívesen, amikor a megtérésről és a bűnbánatról beszélt nekik.
A bűnbánat és a megtérés Jézus igehirdetésének egyik legfontosabb eleme. Már fellépését megelőzően és azt előkészítendő Keresztelő János, az ő előfutára is a bűnbánat keresztségét hirdette a népnek. Jézus pedig így kezdi fellépését: ,,Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban" (Mk 1,15). Az apostolokat is azzal indítja missziós útjukra, hogy hirdessék az embereknek: térjenek meg, mert elközelgett az Isten országa.
Mi tehát az említett városokban lakók bűne? Hallják a tanítást, látják a csodákat, de hatás nélkül marad bennük mindez. A csodák ellenére sem hisznek Jézusban és nem ébred fel bennük a bűnbánat. A hitet és a bűnbánatot hiányolja náluk. Meghalljuk-e mi, nekünk szólónak érezzük-e Jézus bűnbánatra hívó szavát? Hitet, bűnbánatot ébresztenek-e bennünk szavai?

Ámen
F. F.