2015. július 21., kedd

Brindisi Szent Lőrinc

Kedd Brindisi Szent Lőrinc
Egyháztanító

1559-ben született Brindisiben.
16 éves korában kapucinus lett. Velencében és Páduában tanult. A Szentírás iránti szeretet valóságos szenvedélyévé lett.
1582-ben szentelték pappá.
Rendjében egyre magasabb feladatokat látott el.
A papnövendékeknek teológiát tanító kiváló tanító mestere lett.
Élénk figyelemmel kísérte korának szellemi áramlatát. Gyorsan korának igen ismert Európát bejáró szónoka lett. 1610-ben Székesfehérvár visszafoglalásakor ő lelkesítette a török ellen harcoló keresztény katonákat
Irodalmi műveit és egész tudását az Egyház szolgálatába állította.
Szigorúság, bölcsesség, az Eukarisztia és Mária iránti szeretet voltak jellemző vonásai. Lisszabonban halt meg 1619-ben.
1783. május 23-án avatták boldoggá. 1881. december 8-án XIII. Leó pápa avatta szentté.
Kövessük példáját és tehetségeinkkel mi is sokféleképp legyünk Egyházunk, Hazánk és az emberek szolgálatára.

Ámen.
F.F.