2015. július 18., szombat

Szent Hedvig Királynő

Szent Hedvig

Bevezetés
Ma Szent Hedvig királynő ünnepe van.
Magyarországon született 1374-ben Nagy Lajos és Boszniai Erzsébet leányaként.
1384-ben Lengyelország királynőjévé koronázták. Jagelló Ulászlóval, Litvániai nagy hercegével kötött házassága eredményezte a litván herceg és nép megtérését.
Nagy gondot fordított mind saját maga, mind embertársai üdvösségére. A hit a szeretet és az alázatosság példaképe volt.
Neki köszönhető a Hittudományi Kar megalapítása és az Egyetem megújulása Krakkóban.
Erényekben és érdemekben gazdagon halt meg Krakkóban 1399-ben II. János Pál pápa 1997. június 8-án avatta szenté Krakkóban.
Hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit Urunk Jézus Krisztus cselekednünk parancsolt az Utolsó Vacsora  termében cselekednünk parancsolt, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Evangélium után
A farizeusok a félkezű béna meggyógyítása után nem kötnek bele Jézus tettébe, annak ellenére, hogy szombati napon gyógyította meg, hanem félrevonulnak, azon spekulálnak, hogyan szabadulhatnának meg tőle. Zavarja őket a jelenléte, no meg a jelek, amelyeket mindig hátra hagy, hiszen sokan beszélnek róla, és a tényeket letagadni nem tudják. Ők ennek ellenére nem hisznek benne.
A hittel kapcsolatos, napjainkkal észrevétel, hogy Isten jelei itt vannak a világban, csak ki kell nyitnunk szemünket, és tudnunk kell a jelekből olvasnunk. Amíg nem tesszük ezt, nyugtalanok maradunk.
Látjuk, hogy aki mással pótolja Istent, nem fog eljutni a lelki békére. Töredezett, kapkodó lesz az élete és ez remek támadási alkalom a gonosznak.
Habár a láthatatlan Isten létét nem tudjuk egzakt módon bizonyítani, de amennyi a látható dolgokból felismerhető belőle, annyi elég, hogy sokkal bölcsebb az élet folytatását hinni, mint az ellenkezőjét.

Ámen
F.F.