2015. július 20., hétfő

Jónás próféta

Jónás prófét

A vallási vezetők „jelet” akarnak látni Jézustól.  Bibliai értelemben a „jel” olyan esemény, amely Isten működését jelzi.
Olyan cselekedetet várnak tehát tőle, amely azt igazolja, bizonyítja, hogy Jézus valóban Isten. Kérésük azért meglepő, mert ők is hallottak Jézus csodáiról és Gyógyításairól, de ez mégsem elég számukra. Látják, hogy a nép nagy számban viszi hozzá a betegeket, akik sorra meggyógyulnak, de az írástudók és farizeusok ennél is többet akarnak.
Jézus viszont nem teljesíti kérésüket, hanem az ószövetségi időkből, a zsidó nép által jól ismert, Jónás prófétáról szóló tanítómesét idézi.
E tanítómeséből két fontos mondanivaló van számunkra is.
Az egyik: Jézus ugyanúgy, mint Jónás, isteni Küldöttként megtérést hirdet. Jónás szavára Niniveiek megtértek, felhagytak bűnös életükkel annak reményében, hogy Isten megkönyörül rajtuk.
Jézus a mennyei Atya Fiaként és küldötteként szintén megtérést hirdet, de nem hallgatnak rá, legalábbis a vallási vezetők.
A tanítómese másik mondanivalója: A cethal gyomrában három napig tartózkodó és onnan élve előkerülő Jónás próféta előképe a halálból harmadnapra feltámadó Jézusnak. Feltámadása egyértelmű jele lesz annak, hogy ő valóban Isten küldötte, Isten Fia.
Isten jelenlétének jelei körülvesznek bennünket. Észrevesszük-e őket? És hiszünk-e Benne és Abban, Akit Ő küldött, Jézus Krisztusban?
Ámen

F. F.