2015. július 23., csütörtök

Szent Brigitta

Szent Brigitta szerzetesnő

Szent Brigitta Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermeket hozott a világra, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc Harmadik Rendjébe.
Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. 1349-ben Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel.
1372-ben penitencia gyanánt szentföldi zarándokutat vállalt.
Rómában halt meg 1373. július 23-án.
II. János Pál pápa Európa társvédőszentjének mondta ki.
Szent Brigitta összekötötte északot déllel, Svédországot Rómával, a családi életet a szerzetesi szigorral.
Szent Brigitta az Istenkeresés útját járta. Aszkézisével, a lemondás gyakorlásával példát adott nekünk. Kövessük bűnbánattal, Isten és embertársaink iránti szeretettel.
Ámen

Hívek könyörgése:

Köszönjük, hogy Isten Fiának hitében élhetünk, aki szeret minket! Tégy minket kitartóvá a viszont-szeretetben! Hallgass meg, Urunk!
Áldunk téged a mai szenttel együtt! Add, hogy a mai nap hallott olvasmányok, a szentmise egésze, a Benned való hitünket erősítse! Hallgass meg, Urunk!
Adj minden nemzetnek tanúságtevő szenteket. Áldd meg a svédeket is: Szent Brigitta közbenjárására add meg nekik, amire igazán szükségük van! Hogy ne csak az anyagi jólétben, hanem a hitben és szeretetben is növekedjenek! Hallgass meg, Urunk!

Add, hogy életünk folyamán mindig gyümölcsöt, bő gyümölcsöt termők legyünk. Hallgass meg, Urunk!
F.F.