2019. április 25., csütörtök

A Feltámadottal való találkozás


A Feltámadottal való találkozás.
Az emmauszi tanítványok Jeruzsálemben visszaigazolást kaptak Jézus feltámadásáról. Jézus hirtelen jelent meg köztük, még mindig a korábbi találkozás hatása alatt állva azt hitték, hogy szellemmel van dolguk. Jézus emberi testben jelent meg köztük, és megengedte a tanítványoknak, hogy megtapintsák. A táplálkozás egy másik fontos bizonyítéka annak, hogy emberi testben jelent meg. A szellemeknek nincs szükségük táplálékra, és nem szoktak étkezni.
Egy másik fontos mozzanata a Feltámadottal való találkozásuknak, hogy megnyitotta az értelmüket. A feltámadás tényének elfogadására, erre is szükségük volt. Maguktól képtelenek lettek volna annak a felismerésére.
Jézus gyakran a mi életünkben is eloszlatja a kétely felhőit. Mi az élet nehézségei és a saját félelmeink között téblábolunk. A hit kockázatot jelent, mert fel kell hagyjunk korábbi jól bevett szokásainkkal, változtatnunk kell korábbi életmódunkkal. Ez csak akkor sikerülhet, amikor életünket új alapokra tudjuk helyezni. Ebben nagy segítséget jelenthet egy elkötelezett közösség, amely krisztusi módon éli meg hétköznapjait.
Életüket nem a véletlenek sorozata irányítja, hanem a gondviselésbe vetett bizalom. Isten nem hagyja el híveit semmilyen nehézségben. Segítséget és támaszt Tőle várnak. És a közösségben látható, tapintható módon élik meg a krisztusi szeretetet. Komolyan veszik a hitükről való tanúságtételt, nem alkalmazkodnak a világi gondolkodásmódhoz. Rendszeres imaéletük van, a szentségeket fontosnak tartják megszentelődésük útján. Nem ellenkeznek az egyház tanítóhivatalával, hanem mindent előzetes egyeztetéssel tesznek. Nem akadályozzák a helyi egyházközség életének harmóniáját, hanem arra igyekszenek, hogy mindenben segítségére legyenek a helyi közösség igényeinek megfelelően.
R.I.Zs.