2014. szeptember 17., szerda

Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepe

2014. szeptember 17.

Szent Ferenc a megfeszített Krisztust megtérése első pillanatától haláláig lángoló áhítattal és tisztelettel övezte, őt szóval és cselekedettel hirdette. 1224-ben, két évvel halála előtt elvonult Alverna hegyére, hogy ott Szent Mihály tiszteletére 40 napos böjtöt tartson.
Szeptember 14-én, "Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kora hajnalban cellája ajtajában így imádkozott:
Uram, Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalok.
Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit Te, édes Jézus, keserves kínszenvedésed alkalmával elviseltél.
A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely Téged, Isten Fiát, arra indított, hogy értünk, bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj.
És megadatott neki mindkettő.
Szent Bonaventúra szerint: Ő valóban a legkeresztényibb férfi volt, aki élve az élő Krisztushoz, haldokolva a haldoklóhoz és halálban a halotthoz akart tökéletesen hasonló lenni, amely külső hasonlósággal valóban fel is ékesíttetett"
Szent Ferenc atyánk elmondhatta, hogy „én megtettem, amit tennem kellett, amit nektek kell tennetek, arra tanítson meg Krisztus".
Kérjük tehát a Szentlelket, hogy tanítson meg minket mindarra, ami bennünket is Szent Ferenc atyánkhoz hasonlóvá tesz.

Ámen

F. F.