2014. szeptember 5., péntek

Boldog Calcuttai Teréz anya


Boldog Calcuttai Teréz anya
2014. szeptember 5.

Bevezetés
1910. augusztus 26-án született albán szülőktől Szkopjéban, az akkori Oszmán Birodalomban. A mohamedán környezet dacára hűségesen ragaszkodott a család katolikus hitéhez. Kilenc éves korában elveszítette édesapját Állami iskolába járt, de tagja lett a Mária-kongregációnak. 1928-ban belépett az angolkisasszonyok rendjébe. Indiába küldték noviciátba. Teréz anya a novíciát után tanított 1946-ig.
Ekkor ismerte meg Kalkutta szegény negyedeiben az emberi nyomorúság és kitaszítottság borzalmait, az utcán heverő haldoklókat, a harmadosztályú vasúti kocsik tetején utazó páriákat.
Egyházi engedéllyel elhagyta rendjét, magára öltötte a kék szegéllyel övezett fehér szárit. Megalapította a Szeretet Misszionáriusai társulatot, amely nemcsak Indiában terjedt el, hanem az egész világon. Itt élnek közöttünk és teszik a szeretet csodáit, jelszavuk szerint mindennap valami szépet Jézusért.
A Nobel díj átadásakor kérte, hogy ne rendezzenek tiszteletére bankettet, az erre szánt összeget adják a szegények javára. Ő megelégszik egy darab kenyérrel és egy pohár vízzel.
1997-ben halt meg. Szent II. János Pál pápa, 2003-ban iktatta a boldogok sorába. Boldog Kalkuttai Teréz anya életpéldája fényében vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és tegyünk mi is mindennap valami szépet Jézusért.

Evangélium után
A mai evangéliumi történet szerint Jézus meggyógyít egy béna kezű embert, csodát tesz vele. Tudjuk, hogy az evangéliumokban a csodák olyan jelképes cselekedetek, amelyek egyrészt Jézus isteni, természetfeletti hatalmát jelzik, másrészt Isten jóságáról tanúskodnak, amely enyhíti az emberek nyomorát vagy megszünteti a betegséget. Erre a gyógyításban megmutatkozó isteni jóságra egyes farizeusok úgy reagálnak, hogy hibát, sőt törvényszegést keresnek benne.
Kérdezzük meg magunktól: Hogyan reagálok Jézus jelenlétére? Hiszek-e abban, hogy napjainkban is számtalan csodát tesz? Pl. az egészségügyi dolgozók, orvosokon és nővéreken keresztül. Hiszen ma ők a gyógyító Jézusnak a jobb kezei. Észreveszem-e Jézus csodáit, amelyeket nemcsak az egészségügy, hanem az élet más területein körülöttem vagy velem tesz? Felfedezem-e Isten jóságát és segítő szándékát e csodákban?
                                           Ámen
F. F.