2016. április 5., kedd

Ferreri Szent Vince

Ferreri Szent Vince O.P.

Spanyol nemesi családból származott. A nyugati egyházszakadás idején lépett fel, mint a hit rendíthetetlen hirdetője. Dominikánus szerzetes lett. Tanulmányai befejeztével Valenciában a Szentírás-magyarázat tanára lett. Itt kezdte térítő munkáját a zsidók között. Állítólag csak Spanyolországban 25 ezer zsidót és 8 ezer mórt térített meg. Mint apostoli hithirdető bejárta Skóciát és Írországot. Fáradhatatlanul prédikált, gyóntatott, térített pogányokat, eretnekeket és hitükben lanyhákat. Észak-Franciaországban, Vannes-ban halt meg 1419 április 5-én.

A Szentlélektől ihletett apostoli küldetésére utal a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr Lelke rajtam, mert fölkent engem,
elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

Urunk, Jézus Krisztus! Hittel vallunk Téged a Megtestesült Igének, Aki a kinyilatkoztatásban szólt hozzánk. Kérünk, Ferreri Szent Vince közbenjárására adj értelmet, és szívünkbe olthatatlan, lángoló szeretetet, hogy szeressük és megértsük, amit a Szentírásban a Mennyei Atya üzent Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Ámen