2016. május 20., péntek

Házasság


A mai evangéliumban egy olyan vitáról olvasunk a válás kérdésével kapcsolatban, amelyet a farizeusok kezdeményeztek. A témát a Jézushoz lépő farizeusok ezzel a kérdéssel kezdik: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?”  Tudnunk kell, hogy abban az időben a zsidótörvények megengedték a válást, valamennyi házasságot törvényesen fel lehetett bontani, ezt a mózesi törvények szabályozták. De ha a törvények szerint a házasság felbontható, azaz egy férjnek törvényes módon elszabad bocsátania a feleségét, akkor miért teszik fel ezt a kérdést a farizeusok? Ők törvénytudó emberek voltak, akik tisztában voltak azokkal a szabályokkal, amelyek a házasságra és a válásra vonatkoztak.  A válasz egyszerű és Márk evangélista meg is nevezi a kérdezés okát: „próbára akarták tenni” Jézust. Jézus nincs könnyű helyzetben. Ha azt válaszolja, hogy a válás valóban megengedett, akkor nem tartja fontosnak a házasságot, mint a férfi és a nő szeretetkapcsolatát, szövetségét. Ha pedig ellenzi a válást, akkor azzal vádolhatják, hogy a törvényt nem tiszteli.   Jézus úgy kerüli ki a nyilvánvaló csapdát, hogy nem a válásról, hanem a házasságról kezd tanítani. A házasság szerepel Isten tervében, aki azt akarja, hogy a férfi és a nő szeretetben egyesüljön és éljen egymással. Ez az isteni akaraterősebb, mint az emberi törvények.

  H.I.S.