2016. május 4., szerda

Szent Flórián

Szent Flórián vértanú

Ma szabadon választható emléknappal emlékezik a a liturgia Szent Flórián vértanúról. SZENT FLÓRIÁN egy régi legenda szerint még gyermekkorában az imádságával megmentett egy házat a tűzvésztől.
Felső-Ausztriában, a Duna jobb partján szolgált, Lorch-ban (Laureacumban), mint egy csapat parancsnoka. 304-ben Diocletianus császár parancsára kegyetlen keresztényüldözés tört ki. Noricum tartomány székhelyén, Laureacumban is a kormányzó ítélőszéke elé állították a keresztényeket. Az elsők közt, önként jelentkezett Flórián. Megpróbált segíteni a hívőkön, de a kormányzó hajthatatlan volt.
Flóriánt malomkővel a nyakában a mai Enns folyóba vetették. Holttestét egy Valéria nevű asszony emelte ki a folyóból, ő temette el nagy tisztelettel.
Flóriánt a lengyelek és a tűzoltók védőszentjükként tisztelik. Régebben szokás volt a házakra a szent szobrát állítani, amint egy égő házra sajtárból önti a vizet.
Példája erősítsen bennünket is bátor hitvallásra, és az üldözött keresztények segítésében.
Ebben a szentmisében emlékezem gyógyíthatatlan betegségét hősies lélekkel viselő kurzustársamra. Nyugodjék békében!

Ámen.