2017. október 14., szombat

Évközi 28. vasárnap 2017

28. évközi vasárnap. A 2017

Bevezetés
A Szentírás, - így a mai 28. évközi vasárnap evangéliumi szakaszában is - gyakran hasonlítja Isten országát lakomához. A szentmise is egy Isten által rendezett lakoma. Mi, akik jelen vagyunk e szentmisén, elfogadtuk a lakomára való meghívást. De mielőtt elkezdődne az eucharisztikus lakoma, kérdezzük meg önmagunktól: menyegzős köntösbe öltözött e lelkünk? Nem kell-e valamit alakítani a köntösön? Ha igen, tegyük meg!

Kiriié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem fogadjuk el minden vasárnap az eucharisztikus lakomádra szóló meghívásodat. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy az eucharisztikus lakomán való részvételünkön hiányzik belőlünk a lakoma öröme. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy elmulasztjuk hívni ismételten a lakomádról távolmaradókat és a nem hivatalosokat. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Az Úr Jézus a mai vasárnap evangéliumi szakaszában, az Isten országáról tanítja hallgatóit. Mert nemcsak a tanítványok, hanem minden kor hívője kíváncsi arra, hogy mi is az, illetve milyen az? Jézus az imént hallott példabeszéddel válaszolt tanítványainak, és válaszol nekünk is..
"A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának.". Milyen egy lakodalom? Ezt még a vidéki hagyományos lakomán legalább már egyszer részt vett városi, de főleg a vidéki emberek egyformán jól tudják, hogy milyen. Finom ételek, italok, esküvői torta, sokféle édesség, jókedv, zene, tánc. Együtt lehetünk családunkkal. Kiterjedt rokonságunkkal és barátainkkal. Baráti, jóhangulatú beszélgetéseket folytatunk. Ilyenkor a vendégek osztoznak az ünnepeltek örömében. Akit meghívnak, kitüntetésnek érzi, "hivatalos vagyok"- így mondjuk, s ha mégse megy el valaki, úgy érzi, hogy kimarad valami jóból.
Jézus korában is hasonló volt a menyegző, talán azzal a különbséggel, hogy hét napon át tartott a dínom dánom. A menyegző, a lakoma a legnagyobb esemény volt, és ma is az, nemcsak a fiatalpár, hanem a jelenlévők számra is. Ezért érthető volt, hogy Jézus ezt a hasonlatot használta a mennyek ország képének magyarázásához.
Ki a példabeszédben szereplő király? Maga a mennyei Atya.
A lakomára való meghívásban Jézus, az Istennek azt a jóságát akarja érzékeltetni, amellyel meghív bennünket az örök élet lakomájára.
Különös, hogy a király hiába küldi szolgáit a meghívottakhoz. Méghozzá kétszer is, azok nem törődnek a meghívással. Elmennek, ki a majorjába, ki meg a keresete után. Mások meg megfogják szolgáit, megverik, sőt meg is ölik. Durva viselkedésükben tetőfokára hágott a király ellen elkövetett hálátlan és érzéketlen visszautasításuk.
Kik ezek a hivatalosak? A szöveg első értelmezésében a Jézus korabeli választott néphez tartozókra utal, akik a Jézus által hirdetett Isten országába való meghívást vissza-utasították. Isten küldötteinek bántalmazása, megölése vonatkozhat a Jézus előtt élt, s választott népet Istenhez való visszatérésre buzdító prófétákra, de magára Jézus Krisztusra is.
A történelem folyamán a földi lakodalmas ház, az egyház mégis megtelik. Isten ugyanis minden embert meghív a menyegzőre, nemcsak a zsidókat, hanem a pogányokat, a régebbi korokét csakúgy, mint az újabbakét, s napjaink pogányait is. Sőt jókat és rosszakat is egyaránt.
Az evangéliumi elbeszélés tulajdonképpen eddig egy kerek egész. Azonban az evangélium nem történelmet, nem üdvtörténetet tanít csupán, hanem mindig tartalmaz hallgatóinak, ma nekünk szóló üzenetet is.
Ma a megkeresztelt keresztények a hivatalosak a menyegzőre, a mennyei lakoma előképére, a szentmisére. De elfogadják-e a mai hivatalosak erre a lakomára szóló meghívásukat?
S gondoljunk csak arra, hogy a mai hivatalosak közül, mennyien nem fogadják el a meghívást. Ha elfogadnák, teltebbek lennének a templomaink az istentiszteleteken.
Sokan vannak az el-elmaradozók. - A rendszerváltáskor vallásossá válók közt sokan vannak az el-elmaradozók a szentmiséről, mert nem úgy történtek az események, amint remélték. A vallásosság nem jár kézzel fogható földi előnyökkel.
Ezek ellenére még sem kell sötéten látni sem a jelent, sem a jövőt. A Király – az Isten – gondoskodik arról, hogy megteljék a lakodalmas ház. Napjainkban éppen a mi közreműködésünkkel!
Ma bennünket küld a mai útkereszteződéseknél levőkhöz, az utcai járókelőkhöz, jókhoz és rosszakhoz, és ma általunk hívja őket a menyegzős lakomára - a földire és az égire - s ma bennünket bíz meg azzal, hogy sokféleképp értve a szót, a rongyokba öltözötteket menyegzős köntösbe öltöztessük, hogy méltókká tegyük őket a lakomán való részvételre. De hogy ezt tehessük nekünk is menyegzős köntösbe kell öltözködnünk.
Ez a menyegzős köntös, amit minden meghívottnak és lakomán résztvevőnek magára kell ölteni - biblikus szóhasználat szerint - nem más, mint a krisztusi ember. Nekünk, az Úr asztalához telepedőknek Pál apostol szavaival, Krisztust kell magunkra öltenünk. Egész belső világunkat, gondolkodásunkat, érzésvilágunkat Krisztuséhoz hasonlóvá kell tennünk. Át kell alakítanunk. Ez az átalakítás, Krisztusmásává válás nem megy magától. De ezt segíti mindig a nekünk, adott sokféle isteni kegyelem.
A mai példabeszédről elmélkedve, köszönjük meg Urunknak, hogy meghívott Igéje és Szent Teste eucharisztikus asztalához. És kérjük, hogy segítsen bennünket az útkereszteződéseknél álló honfitársainkat, hívni a lakodalmas házba. És segítse a keresztényeket üldöző távoli országokban tevékenykedő misszionáriusainkat, hogy bátran, félelemmentesen és eredményesen hívják az útkereszteződéseknél állókat a lakodalmas házba, Isten országába.

Ámen