2018. július 25., szerda

Jakab apostol


Jakab apostol
Szent János leírása szerint Jakab egyike volt Jézus első tanítványainak. Testvérével együtt Keresztelő Szent János tanítványai voltak, ő vezette el őket Jézushoz (Jn 1:29–39). A szinoptikus evangéliumok leírása szerint Jakab Jánossal együtt apjukkal a tengerparton ültek, mikor Jézus elhívta őket.
Jézus mennybemenetele (30 körül) után a jeruzsálemi gyülekezetben működött.[3] Az apostolok cselekedetei alapján tudjuk, hogy I. Heródes Agrippa zsidó király ölette meg.
Biblián kívüli hagyomány szerint
Az örmény keresztény hagyomány Jakab halálának helyét Jeruzsálem későbbi örmény negyedében, a Szent Jakab székesegyház egyik kápolnájának helyén jelöli meg.[2]
Tisztelete
Némely hagyomány szerint Jakab apostolt vértanúhalála után Heródes Agrippa király rendelete miatt eltemetni nem lehetett, ezért tanítványai a holttestet ellopták, márvány szarkofágba tették, és egy hajóra rejtették. A hajót azonban elfelejtették a parthoz kikötni, ezért azt a víz elvitte egész Hispániáig (a mai Spanyolországig), és az akkori Iria Flaviában ért partot. Itt eltemették el.
Mivel Szent Jakabot spanyolul Sant Iago-nak hívják. A város mai neve: Santiago de Compostela. A sírt, illetve a kis kápolnát, körülbelül 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Erre épült 1075 és 1128 között az a bazilika, amely lényegében ma is áll.
Idősebb Szent Jakab a védőszentje Spanyolországnak, a zarándokoknak, gyógyszerészeknek
Kérjük mi is földi zarándok utunkat járók az ő égi segítségét.