2018. július 23., hétfő

Szent Brigitta szerzetesnő


Szent Brigitta szerzetesnő

Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermeket hozott a világra, akiket nagy gonddal nevelt. Brigitta a családjáról való gondoskodás mellett egészen Istennek szentelte magát. Erényeivel például szolgált kortársai számára. Belépett Szent Ferenc Harmadik Rendjébe.
Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Az aszkézis – a lemondás – gyakorlásával adott példát kortársainak és nekünk is.
Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet.
1349-ben Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. 1372-ben penitencia gyanánt szentföldi zarándokutat vállalt. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el.
Rómában halt meg 1373. július 23-án. Kövessük bűnbánattal, Isten és embertársaink iránti szeretettel Szent Brigittát az Istenkeresés útján