2014. október 10., péntek

Október 10.


2014. október 10. Péntek

Miként az Úr Jézus korában, úgy ma is sok gonosz lélek kószál e világban.
Az Úr Jézus sok emberből űzte ki az ördögöt. Sőt apostolait is kérte, sőt megbízta, megparancsolta nekik, hogy űzzék ki ők is a gonoszlelkeket az emberekből. Ehhez hatalmat is adott nekik. De utódaiknak is, a szó betűszerinti értelemben, de tágabb, bővebb értelemben is. És ilyen értelemben nekünk is!
Mennyi gonoszlélektől megszállott ember, gonosz ember jár e világban! Mennyi gonosz gondolatot sugároznak a hírközlő eszközök! Újságok, rádiók, TV-csatornák! Szenny és mocsokáradat önti el lassan a társadalmak, a mi társadalmunk életét is.
Ettől megtisztítani hazánk társadalmát, közéletünket, mindannyiunknak szent feladata.
Önmagunknál kell kezdeni. Önmagunkból kell kiűzni a rosszat, a gonoszat. Megtisztítani magunkat attól a sok szennytől, mocsoktól, ami ránk ragad nap, mint nap a hírközlő eszközök révén. Miként a közterületeket rendszeresen megtisztítják a szennytől, úgy kell nekünk is a bűnbánat szentsége révén, gyónásaink alkalmával lelkünket időközönként tisztává tenni.
És ehhez nekünk is hatalmat, segítséget ad Urunk Jézus Krisztus, hogy hagy legyünk mi is, tiszták, szentek, hősök.
Ámen
F. F.