2014. október 31., péntek

Boldog Romzsa Teodor

Útravaló

Bevezető
Ma a magyar katolikus egyház liturgiája nem kötelező emléknapként emlékezik meg Boldog Romzsa Teodor vértanúpüspökről.
Sokgyermekes család kilencedik gyermekeként született a világra. Gimnáziumi tanulmányait Huszton végezte. Teológiai tanulmányait Rómában. 1936-ban szentelték pappá. Püspökké pedig 1944-ben Ungváron. Mint munkácsi megyés püspök szenvedett vértanúságot Munkácson 1947. november 1-én. Szent II. János Pál pápa avatta szentté, 2011. június 27-én.

Evangélium után
Alig múlt harminchét éves, és a püspökszentelés kegyelme mellé megkapta a vértanúság koszorúját az ukrán-magyar családból származó Boldog Romzsa Tódor. Az önmagát civilizáltnak tartó világ számára minden időben szégyenfolt a vallásüldözés. Bár a keresztények életében már a kezdetektől fogva a mindennapok része, mégis aljas és felfoghatatlan. A gonoszság istentelen erői csupán ideológiai küzdelemről, osztályharcról és adminisztratív vagy operatív intézkedésekről beszélnek. A valóság egy darabját a Rómához hűséges fiatal püspök élte meg, akinek félholtra verve, álkapcsát széttörve, fogait kiverve, a kórházi ágyában adták be a méreginjekciót. A görög katolikus templomokban nagypénteken így imádkoznak: "A gonosz és istentelen emberek / miért tusakodnak a hiúságok felett, / miért ítélik halálra az életnek Urát?"
Imádkozzunk, Romzsa püspök-vértanú közbenjárását kérve, a napjainkban, a Föld különböző pontjain naponként üldözött és vértanúságot szenvedő testvéreinkért.

Ámen