2016. február 26., péntek

A gonosz szőlőmunkások

A gonosz szőlőmunkások

A gonosz szőlőmunkásokról mondott beszéd azt tanúsítja, hogy Jézus tudatosan készül a szenvedésre és a halálra, ezt azonban nem kudarcnak tekinti, hanem a mennyei Atya akaratának és saját küldetése beteljesítésének. Tanítványai számára három alkalommal beszélt arról, hogy Jeruzsálemben milyen sors vár rá, ők azonban nem értették meg ezeket a kijelentéseit.
A történet szerint a gazda bérbe adja szőlőjét, majd a szüret idején elküldi szolgáit a termésért. A munkások azonban sorra bántalmazzák őket, majd végül a fiát is megölik abban a hiszemben, hogy így az övüké lehet a szőlőbirtok. Máté evangélista azzal zárja a történetet, hogy a főpapok és a farizeusok megértették, hogy róluk szól a hasonlat, azaz ők és elődeik azok, akik gonoszul bántak Isten küldötteivel, a prófétákkal. Jézus tanítványai pedig, akik szintén hallották e szavakat, talán megérthették, hogy Jézus a történetben szereplő fiú, akire halál vár.
A gazda magatartása Isten tulajdonságait fedi fel előttünk. Isten türelmes, emberszerető, irgalmas, kész a Fiát is feláldozni az emberek, a megváltás érdekében. Felismerem-e Jézusban az Isten Fiát? Istennek végzett szolgálatnak tekintem-e az életem? Hiszem-e, hogy Jézus a Megváltó? Mit teszek annak érdekében, hogy a világban a gonosznak engedelmeskedők Isten útjára lépjenek?

H. I. S.