2016. február 2., kedd

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Gyertyaszentelő.

Jézus felvitték szülei a templomba, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele.
Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény előír. Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Istennek. Simeon és Anna felismerik az Isten küldöttét a gyermekben. A megszentelt gyertyák Jézusra, a világ világosságára mutatnak rá. Legyen egész évünk során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét.
Az első olvasmányban, Isten prófétája által szólott, és vigasztalta választott népét, hogy a babiloni fogság után helyreállított templom, ha szegényesebb is, mint a salamoni, de méltóságában messze felülmúlja, mert ide látogat el az Eljövendő. Simeon és Anna próféta-asszony pedig a Szentlélek ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígérete beteljesedésének
40 nappal ezelőtt a Világ Világosságának születését ünnepeltük. Ma pedig Simeon szava nyomán, Jézus bemutatásában szeretnénk meglátni mi is a Világ Világosságát.
Gyertyát szentel ma Egyházunk. A gyertya a mai ember számára már nem jelent annyit, sokkal inkább dísz sokak számára, sem mint jeleket hordozó használati eszköz. Fedezzük fel újra a gyertya jelentőségét.
A gyertya fényt ad, világít a sötétben
Lángja barátságos fényt ad
Meleget ad - önmagát emészti fel, miközben világít és melegít.
Lángját óvni kell széltől, vihartól, hirtelen mozdulattól.
A gyertya Jézust jelképezi számunkra. Ez leginkább a húsvéti vigília kezdetén, a fény liturgiában mutatkozik meg, amikor a húsvéti gyertya lángjáról indul a fény, amely megvilágosít mindent.
Nekünk is gyertyává kell válnunk. Kapott fényünkkel világítanunk kell, önmagunkkal kell táplálnunk a fényt.
Őriznünk kell a fényt, amelyet kaptunk, védeni vihartól, és melegíteni kell.
Amikor ma Urunk bemutatása ünnepén felismerjük a Világ Világosságát, a megváltó világosságába, a megváltásba, minket is belevonó Istenünket (2 Kor 4, 6), akkor gondoljunk arra, hogy milyen megnyugtató, ha magunkat, mieinket, sorsunkat, jövőnket, s szenttel és gonosszal áthatott világunkat fölajánlhatjuk, odaadhatjuk Istenünknek. Ahogyan ezen a napon a szerzetesek teszik jelképesen, a Szent Péter Bazilikában egy, a Pápa kezébe átadott gyertyával. Illetve a szerzetesi közösségekben, a testvérek fogadalmaikat megújítva, újra felajánlják magukat, és visszavonhatatlanul Istennek szentelik életüket.
Ma, kérjük Istenünket hogy minden egyes Hazánkban is képviselt vagy itt létrejött szerzetesi közösségre, lelkiségi mozgalomra, az apostoli élet bármelyik csoportjára az Úr bőséges áldását, hogy hitelesen élhessék Istennek szentelt életüket, hogy az vonzó legyen a mai fiatalok számára is, hogy feltöltődjenek a szerzetesi házakban a megüresedő helyek, és így mindig és mindenhol bőven legyenek a sötétségben botorkálók számára irányt jelző gyertyafények.

Amen