2015. október 24., szombat

30. évközi vasárnap


Bevezetés
Szent Márk evangéliumában két vak, a Betszaidai és a mai szakaszban szereplő Jerikói meggyógyítása szerepel. A Betszaidai meggyógyítási módja más, mint a Jerikóé. A lényeges különbség nem a meggyógyítás módjában van, hanem abban, hogy a Jerikói meggyógyulása, látóvá tétele után, követi Jézust, és tanítványa lesz.
Mi, akiket hitünk már látóvá tett és tesz, követjük e és milyen buzgón Jézust, illetve tanítását?  Hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit Urunk Jézus Krisztus az Utolsó Vacsora Termében cselekednünk parancsolt az Ő emlékezetére, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg vétkeinket.

Kirié litánia
Hiszünk e mi abban, hogy a lelki vakság, a hitetlenség, közömbösség gyógyítható? Uram irgalmazz
Hisszük-e a Bartimeusznak mondott jézusi szavakat: „Menj! Hited meggyógyított Téged!" Hiszünk e a hit gyógyító erejében? Krisztus kegyelmezz!
Amikor lelki sötétség vesz körül bennünket, szoktuk e mi kérni az Urat, hogy növeld bennünk a hitet. Uram irgalmazz!

Evangélium után
"Jézus után kiáltott!"
Talán szeretnénk többet tudni a jerikói koldusról, Bartimeuszról. Az evangélium azonban nincs tekintettel kíváncsiságunkra. Nem beszél a koldus elő- és utóéletéről. Csak a legfontosabbat közli, nevezetesen azt, hogy Jézus után kiáltott.
A történet azért is időszerű, mert mind a látással, mind pedig a gyógyulással korunk emberének is problémái vannak. Ma is sokan ülnek az útszélén, nem látnak, nem látják az élet célját, értelmét, tétova lélekkel botorkálnak az élet útjain. És ami legszomorúbb: ők a mai Bartimeuszok, nem kiáltanak Jézus után.
Bartimeusz az a megszámlálhatatlanul sok éhező ember, aki kenyér és Isten után kiált.
Bartimeusz az elnyomottak és a kisemmizettek seregei, akik szabadság és jólét után vágyakoznak.
Bartimeusz a kórházak, a betegágyak szenvedői, akik gyógyulásukban reménykednek.
Bartimeusz minden ember, aki a jóság, a szeretet melegéről álmodozik.
Bartimeusz a munkanélküliek hatalmas tömege, akik egy igazságos, együttérző társadalomban szeretnének élni.
Bartimeusz a szenvedélybetegek: alkoholisták és drogfogyasztók egyre növekvő serege, akik a kábulatban keresnek menedéket céltalan életük elviseléséhez.
Bartimeusz az a sok-sok felnőtt és gyermek, akik nem tudják, hogy egyedül Jézus segíthetne rajtuk. És, hogy olyanokra is szükség van akik, miként annak idején Bartimeuszt, úgy őket is, a mai Bartimeuszokat is, odavezetnék Jézushoz.
Talán az imént felvillantott tények segítenek abban, hogy minden különösebb éleslátás nélkül is felismerjük azt, hogy a mai világ legfőbb problémája, a közhiedelemmel ellentétben, nem gazdasági, hanem erkölcsi természetű.
Annak ellenére, hogy magas szintre emelkedett tudományunk, és a tudás oly hatalommá lett, amelynek birtokában az ember uralkodik az őt körülvevő világ felett, de nem uralkodik önmaga és saját magatartása, önző, s individualista természete felett. Annak ellenére, hogy uralkodhatna, mégsem uralkodik, mégsem birkózik meg a világméretű szegénység és nyomor problémájával sem.
Mert igaz, hogy a tudományok magas szintre emelkedtek, de ugyanakkor uralkodóvá lett a szélsőséges individualista liberális szellem. S az erkölcsi világunk olyan mélyre süllyedt, mint még sohasem. Az emberi nyomorból világot behálózó jól jövedelmező üzletág, embercsempészet alakult ki.
S ezzel együtt oly magas szintre emelkedett, oly magas szintig eljutott a korrupció, mint még soha. S ennek köszönhetően sodródunk az egyre válságosabb erkölcsi és gazdasági és demográfiai állapot felé.
Elég nagy figyelmeztetés az Úrtól az emberiség számára a mai világhelyzet. Vak az, aki nem látja, és nem olvas belőle. Annak idején az EU nem tette bele a preambulumba, hogy Európának keresztények a gyökerei. Ellenkezőleg, mindent megtesz az elkereszténytelenítéséért. Hívják az Európát elkereszténytelenítő nem keresztény hatalmas tömegeket. Már azt is megmondták mi lesz Európa új neve. Mit teszünk mi, hogy Európa megmaradjon Európának és Kereszténynek?
A nagy figyelmeztetés ellenére a pénz bűvöletétében élő, vak világunk, a szemünk láttára történő embertelen események ellenére sem ébred fel, s nem lát, s nem ott keresi a problémák megoldását, ahol, és nem abban, amiben kellene. Nem követi a vak Bartimeusz példáját. S nem kiált isteni segítség után, s nem kiált Jézus után.
Azt olvastuk a mai evangéliumban, hogy Bartimeusz, miután visszanyerte látását, Jézussal tartott az úton. Nekünk, akik megkaptuk Jézustól a látás kegyelmét, s akik Vele tartunk, s Vele járjuk életutunkat, kötelességünk azon munkálkodnunk, hogy minél többen legyenek a Jézus után kiáltó honfitársaink. És minél többen legyünk, akik Jézushoz segítjük őket, hogy látókká tegye őket, és ők is látókká legyenek, kövessék Jézust, s tanítását, s Vele tartsanak, s járják életútjukat, s így biztosítsuk a saját és nemzetünk boldogulását. Ámen
F.F.