2018. január 30., kedd

Szent Jácinta

SZENT JÁCINTA
Szent Jácinta 1585-ben Viterbo közelében született római nemesi családból. Felserdülve a Harmadik Rend nővérei közé lépett. Eleinte a szerzetesi erényeket késlekedett elsajátítani és világias lelkiéletű volt, de nagy betegségből felgyógyulva a világ hiúságait megvetette; kemény bűnbánattal. vezekléssel testét sanyargatta és a szeretet cselekedeteit gyakorolta.
Mint újoncmestemő, növendékeinek minden erényben eszményképe lett. Számos ellenségeskedést szüntetett meg. Áldozatosan ápolta a betegeket. Isten rendkívüli adományokkal tüntette ki. 1640-ben halt meg.